Fondswerving voor toekomstige investeringen

Ontwikkelingen in de financiële wereld en het gewijzigde beleid van banken maken het financieren van bijvoorbeeld kerkgebouwen en verenigingsgebouwen steeds moeilijker. Het is te verwachten dat deze ontwikkeling zich verder zal doorzetten. Daarom zien wij het als onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde financiële basis voor de volgende generatie van onze geloofsgemeenschap. In dat kader hebben de verschillende regionale gemeenten van CGN lange termijn investeringsplannen met financiële doelen opgesteld. Om deze te verwezenlijken worden fondsen gevormd door giften en vrijwilligerswerk.

Vanuit onze gemeentelocaties werken we aan een veelzijdig aanbod van opbouwende en samenbindende activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Wij willen er alles aan doen dat er een gezonde financiële basis is – met name voor onze jeugd en kinderen – om ook in de toekomst goede faciliteiten te hebben. Het uitgangspunt is dat er goede voorzieningen zijn voor alle leeftijdsgroepen waar samenkomsten en activiteiten kunnen worden gehouden die passen bij alle leeftijdsgroepen. Met een kwaliteitsniveau dat past bij de eisen en wensen in de jaren die voor ons liggen.

In de regionale gemeenten zijn breed gedragen plannen gemaakt.
In de huidige economische omstandigheden kunnen omvangrijke investeringen slechts in beperkte mate bancair worden gefinancierd. Daarom heeft CGN als beleid om voor een grote renovatie, bij uitbreiding, of bij nieuwbouw van een ontmoetingscentrum, een groot deel van het benodigde bedrag te sparen alvorens tot realisatie over te gaan. Per regionale gemeente is daarom ook een spaarplan opgesteld. Vervolgens is in die gemeenten met breed draagvlak besloten om samen de schouders onder dit plan te zetten.

Geven en werken

Naast het geven van giften worden er mogelijkheden gecreëerd om in de vrije tijd ook vrijwilligerswerk te doen voor extra inkomsten. Dit wordt onder andere georganiseerd in de vrijwilligersorganisatie DWN. Het uitgangspunt is dat ieder die dat wil zich inzet met geld en/of tijd. Dit naar de mogelijkheden die ieder persoonlijk heeft naast de dagelijkse tijdsbesteding voor gezin, werk en studie.

Het werken en geven gaat gepaard met enthousiasme, omdat we gezamenlijk opgestelde plannen en doelen hebben. Dit is een Bijbelse traditie die we terugzien in zowel het oude als nieuwe testament van de Bijbel. Maar we zien het ook elders in de maatschappij waar bijvoorbeeld sportliefhebbers zich inzetten voor hun club of vereniging. Voor ons is het inmiddels een lange traditie dat we onze schouders gezamenlijk zetten onder onze (bouw)projecten. Bij het doen van vrijwilligerswerk houden we ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Gerelateerde artikelen