UPDATE

Vanaf 18 september 2022 zijn de gemeenten in Nederland formeel georganiseerd in het kerkverband BCC Nederland en de plaatselijke BCC-kerkgenootschappen.
Voor meer informatie en actueel nieuws, zie: BCC Nederland

Ons profiel

Wij zijn een christelijke geloofsgemeenschap met een Bijbelse visie op persoonlijk christelijk leven en op een christelijk gemeenteleven.

CGN heeft in overeenstemming met haar religieuze grondslag als doel om de boodschap van het Nieuwe Testament uit te dragen en hen die hiervoor kiezen te leren om te leven in overeenstemming met die boodschap.

Wij wensen dat ieder vrijwillig en uit eigen overtuiging kiest voor een leven met Jezus Christus. Zodat vanuit dit persoonlijke geloof de Bijbelse boodschap bepalend wordt voor ons gedrag en onze keuzes. 7 dagen in de week, in ons persoonlijk leven, ons gezinsleven, ons gemeenteleven en op onze plek in de maatschappij.

Ons doel is dat vanuit deze persoonlijke overtuiging ieder zijn plek en taak binnen onze geloofsgemeenschap vindt en zich daarin verder ontwikkelt. Jong en oud, ieder naar de mogelijkheden en talenten die hij of zij heeft. Dit is zichtbaar in brede deelname en betrokkenheid bij ons gemeenteleven met haar activiteiten.