Jaarverslag 2023

2023 was een bijzonder jaar voor stichting Christelijke Gemeente Nederland (stichting CGN). Het jaar stond in het teken van de afronding van activiteiten waar de stichting zich in de afgelopen decennia met hart en ziel voor heeft ingespannen. Dat moet zorgvuldig en verantwoord gebeuren. Met energie en toewijding hebben wij ons daarvoor ingezet.

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de inzet van middelen en tijd. Wij vertellen over de activiteiten die we in het afgelopen jaar hebben uitgevoerd, de belangrijkste ontwikkelingen van de stichting, uitdagingen waar wij nog voor staan, en de stappen die wij in de komende periode willen zetten.
Graag willen wij onze dankbaarheid uitspreken voor vrijwilligers, gelieerde organisaties, partners en stakeholders die ons hebben ondersteund bij het werken aan onze doelstellingen.

Het bestuur van stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN)

Grytsje Zielhuis

Gerrit Jan van Riessen

Filippus van Leeuwen

Blader door het jaarverslag, of download de PDF: CGN jaarverslag 2023