Activiteitenverslag Stichting CGN Utrecht

De bijeenkomsten rondom de bijbel staan centraal, waarbij er naast algemene bijeenkomsten ook bijeenkomsten worden gehouden die op specifieke leeftijdsgroepen zijn gericht: voor schoolgaande kinderen en voor jongeren. Deze bijeenkomsten vinden vooral plaats in het weekend en op woensdagavond.

De bijeenkomsten en andere activiteiten worden gehouden in een gehuurde huisvesting in Houten. Behalve een zaal voor bijeenkomsten zijn er ook ruimtes voor ons christelijke kinder- en jeugdwerk.

Door de Covid-19 pandemie hebben we in het grootste deel van 2020 geen fysieke samenkomsten gehad. In plaats daarvan zijn we regelmatig digitaal samengekomen, o.a. via Zoom. Verder namen we actief deel aan de nationale online bijeenkomsten van CGN en de internationale online conferenties van BCC.

Fondswerving

De inkomsten van Stichting CGN Utrecht bestaan hoofdzakelijk uit giften afkomstig van onze gemeenteleden. Voor alle giften geldt: ieder draagt vrijwillig en naar vermogen bij.

Gemeenteleden dragen ook bij aan de fondswerving door middel van vrijwilligerswerk.

Weekprogramma

  • zaterdagavond: jeugdbijeenkomst
  • zondag: gemeentedag, algemene bijeenkomst of kindersamenkomst
  • dinsdagavond: gelegenheid voor allerlei zaken rondom het geheel, zoals bestuursoverleg
  • woensdagavond: jeugdbijeenkomst

Groep

Stichting CGN Utrecht valt als ANBI onder een groepsbeschikking met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN) waar de stichting ook aan bijdraagt. Lees over de landelijke activiteiten van laatstgenoemde stichting in het activiteitenverslag van CGN.

Juni 2021