Bestuursinformatie Groningen

Namen van bestuurders met eventuele functies:

  • Dhr. J. Floor (Voorzitter)
  • Mw. A. Zwart (Secretaris)
  • Mw. R. Wessels  (Penningmeester)
  • Mw. H. de Lange (Bestuurslid)