Doelstelling Almelo

Stichting CGN Almelo heeft als doel:

  1. De stichting heeft een ideëel doel en wel de bevordering van geloofsopbouw en de onderlinge band tussen christenen alsmede evangelieverkondiging, één en ander op de grondslag van gehoorzaamheid aan de Bijbel als het Woord van God, zulks in overeenstemming met de brochure: ‘Een Christelijke gemeenschap”, hoofdstuk ‘Wat we geloven”.
    De brochure is uitgegeven door ‘Stichting De Weg Nederland” onder ISBN-nummer 90-804445-1-0.
  2. De stichting streeft dit doel onder mee na door het in eigendom en/of beheer verwerven van onroerende en roerende zaken en deze te (doen) exploiteren ten behoeve van christelijke bijeenkomsten en conferenties.