Doelstelling CGN

De doelstelling van Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN) is in haar statuten als volgt verwoord in Artikel 2. Grondslag en Doel:

 1. De stichting heeft als ideële christelijke grondslag de Bijbel, opgevat als het Woord van God, meer specifiek volgens de interpretatie van de Noor J.O. Smith zoals deze onder meer naar voren komt in “De Nagelaten brieven van J.O. Smith”, oorspronkelijk uitgegeven als “J.O. Smiths Etterlatte brev” en de “Artikelen van J.O. Smith”, oorspronkelijk uitgegeven in “Skjulte Skatter” en belichaamd in Den Kristelige Menighet (de Christelijke Gemeente.).
 2. De stichting heeft als doel de instandhouding en ondersteuning van de geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland. Zij zal daartoe, in de ruimste zin, alle belangen op materieel en immaterieel gebied behartigen, voor zover een specifiek onderdeel niet wordt behartigt door een andere bij de Stichting DKM Nederland aangesloten stichting.
 3. De stichting streeft dit doel ondermeer na door:
  • het financieren en/of beheren van onroerende zaken ten behoeve van bijeenkomsten, landelijke of internationale conferenties, kinder- en jeugdactiviteiten en andere vormen van samenzijn.
  • het organiseren van bijeenkomsten, landelijke of internationale conferenties, kinder- en jeugdactiviteiten en andere vormen van samenzijn.
  • de plaatselijke of regionale geloofsgemeenschappen en haar stichtingen te faciliteren en te begeleiden.
  • fondsen te verwerven, waaronder begrepen het organiseren en aansturen van een vrijwilligersorganisatie.