Seminardag die aanmoedigde tot vrijwillige inzet

Aansluitend aan de pinksterconferentie van Brunstad Christian Church organiseerde de BCC-federatie een seminardag voor bestuurders, commissieleden, voorgangers en andere vrijwilligers uit plaatselijke gemeenten, met als doel om de betrokkenheid voor het vrijwilligerswerk binnen de gemeente te vergroten.

Namens het secretariaat van de BCC-federatie heette Berit Hustad Nilsen de 580 ingeschreven deelnemers welkom. Ze kwamen uit 18 verschillende landen en uit ongeveer 70 plaatselijke gemeenten, en de meesten van hen zetten zich al jarenlang in als vrijwilliger.

Er wachtte hen een inhoudsrijk programma, met diverse bijdragen van organisaties binnen de BCC-federatie over plannen en centrale initiatieven, om de gemeenten te inspireren om lokaal goede plannen te maken en betrokken te zijn bij de kernprioriteiten van de federatie.

Verschillende vrijwilligers uit de plaatselijke gemeenten namen ook deel aan panelgesprekken op het podium en deelden hun eigen ervaringen en uitdagingen. De belangrijkste elementen van het programma:

  • Beleidsplannen van non-profit organisaties en centrale initiatieven binnen de BCC-federatie
  • Een draagkrachtige economie: projecten en prioriteiten
  • Verdere ontwikkeling van conferenties en de vrijwillige inzet van plaatselijke gemeenten
  • Een nieuw model voor structurele giften
  • Vrijwillige inzet voor besturen en commissies

Dit artikel is overgenomen van bcc.no: Seminar day: Inspiring Voluntary Work

Nederlandse deelnemers uit verschillende CGN-gemeenten namen ook deel aan het seminar.