Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN)

De geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland (hierna: “CGN”) wordt vertegenwoordigd door Stichting Christelijke Gemeente Nederland (hierna: “Stichting CGN”) en een tiental lokale stichtingen, waarbinnen de kerkelijke activiteiten plaatsvinden.

Stichting CGN organiseert de landelijke bijeenkomsten van de geloofsgemeenschap en ondersteunt en faciliteert de lokale geloofsgemeenschappen. Tevens houdt Stichting CGN zich bezig met fondsenwerving ten behoeve van de geloofsgemeenschap; in dit verband is er de aan haar gelieerde vrijwilligersorganisatie in de vorm van Stichting DWN Service, waarin vrijwilligers arbeid verrichten waarvan de opbrengst ten goede komt aan Stichting CGN. Stichting CGN vertegenwoordigt de geloofsgemeenschap ook in rechte.

Samen met de lokale stichtingen heeft Stichting CGN een groepsbeschikking als ANBI verkregen.

De verschillende onderdelen van het jaarverslag voor Stichting CGN vindt u via het menu aan de linkerzijde van deze pagina.