Bestuursinformatie Schermer

Namen van bestuurders met eventuele functies:

  • dhr. M.P. Flietstra (Voorzitter)
  • mevr. A. Schaapman (Secretaris)
  • mevr. J. Bosma-Jonker (Penningmeester)