Pastoraat

Als geloofsgemeenschap dragen wij de Bijbelse boodschap uit. Daarnaast verlenen wij herderlijke zorg op basis van vrijwilligheid met de mogelijkheden die wij hebben.

Waar nodig en gewenst zal dit plaatsvinden in afstemming dan wel samenwerking met professionele spelers in het maatschappelijk veld zoals (geestelijke) gezondheidszorg, justitie, etc.

Daar waar personen binnen onze geloofsgemeenschap een functie vervullen neemt de geloofsgemeenschap ook haar eigen verantwoordelijkheid. Van zo iemand verwachten wij dat men zich gedraagt overeenkomstig ons profiel.