Herfstconferentie met focus op zendingswerk

In het weekend van 8 en 9 oktober kwamen geloofsgenoten uit meer dan twintig verschillende landen bijeen voor een conferentie in het Oslofjord Convention Center te Brunstad in het zuiden van Noorwegen. Lees hier meer en bekijk foto’s van het weekend.

Conferenties van Brunstad Christian Church zijn hoogtijdagen en scheppen hoge verwachtingen, en dit was precies wat er in de lucht hing toen de conferentie op vrijdagavond van start ging met een bijeenkomst in de grote zaal. Er waren onder andere bezoekers uit Australië, Zuid-Afrika, Noord-Amerika en Brazilië, en ook uit Nederland waren er ruim 300 deelnemers. De internationale deelname is dus groot, zelfs voor een weekendconferentie. Op vrijdag, zaterdag en zondag waren er bijeenkomsten, met tussendoor gelegenheid voor activiteiten en informeel samenzijn.

Feiten over de conferentie

  • Meer dan 7.000 deelnemers, waaronder ruim 300 uit Nederland
  • 22 landen waren vertegenwoordigd, vanuit alle continenten
  • Meer dan 580 vrijwilligers droegen bij aan het weekend
De openingssamenkomst op vrijdagavond. Foto: BCC
Jonge vrienden zijn blij om elkaar weer te zien. Foto: BCC.
Het thema van het zendingsfeest op zaterdagavond was "Hef je ogen op en kijk om je heen". Foto: BCC
Een van de zangbijdragen tijdens het zendingsfeest. Foto: BCC.

Hulp voor het dagelijks leven

David en Marry uit gemeente West-Nederland komen al van jongs af aan met regelmaat naar de conferenties op Brunstad, en later met hun eigen gezin. Ze vonden het zeker de moeite waard om ook voor een conferentieweekend de reis te ondernemen.

“Het is echt een zegen om hier te zijn; de verkondiging is een grote hulp voor het dagelijks leven,” vertellen ze. “De sfeer op Brunstad is altijd ernstig én feestelijk. We ontmoeten hier mensen die ook dit evangelie willen toepassen en we kunnen met hen delen welke blijdschap en vrede het bewerkt als je Gods Woord in praktijk brengt. Zo smelt je samen.”

Die omgang met medegelovigen moedigt hen aan tot meer ijver voor God in het dagelijkse leven, en om op Hem te vertrouwen. “Alle mensen maken moeilijke situaties mee waarover we menselijk gesproken kunnen klagen, we kunnen de neiging hebben om boos te worden, of we komen er gewoon niet uit. Maar juist als we onze zorgen op God werpen, dan krijgen we een wonderlijke vrede die van de hemel is!” 

David en Marry zijn voor een weekend naar Noorwegen gereisd om deel te nemen aan de conferentie.
Marry kwam als kind al naar de conferenties op Brunstad, hier links als klein meisje op schoot bij haar tante.

Red. CGN.

Zendingswerk en fondsenwerving voor lagelonenlanden

Vanaf augustus was er een inzamelingsactie gaande voor de halfjaarlijkse zendingsinzameling. Iedereen die dat wilde kon een gift doen met als doel gemeenten in lagelonenlanden te steunen, zodat deze in 2023 kunnen deelnemen aan de BCC-conferenties en jeugdkampen. Op zaterdagavond werd de inzameling afgesloten en gemarkeerd met een zendingsfeest.

Het thema van het feest was “Hef je ogen op en kijk om je heen” (naar Jesaja 49:18). Door middel van films, toespraken en liederen werd het publiek aangemoedigd om meer visie te krijgen om voor Gods zaak te werken en om zijn koninkrijk op aarde te helpen verspreiden.

Onder meer de verzen uit Efeze 1:18-19 stonden centraal voor het feest:

“[opdat God u geeft] verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht.”

Voorganger Kåre J. Smith ging dieper in op dit onderwerp in een video-interview dat tijdens het feest werd vertoond:

“Dezelfde kracht is beschikbaar voor jou en mij, maar we moeten onszelf beschikbaar stellen in gehoorzaamheid aan het woord van God,” zei Smith. “We hebben het evangelie ervaren en we hebben geloof gekregen dat het werkt. Het is een realiteit, het is een waarheid. En er vindt een verandering plaats in degenen die geloven.”

Kåre J. Smith sprak bemoedigende woorden tijdens het zendingsfeest. Foto: BCC

Op het feest hoorden we ook groeten en getuigenissen van geloofsgenoten uit binnen- en buitenland. Ze vertelden wat het evangelie voor hen persoonlijk heeft betekend en hoe waardevol het is om op de conferenties samen te komen om dit te delen met medegelovigen over de hele wereld.

Met het avondfeest werd uiteindelijk meer dan 26 miljoen Noorse Kroon (ruim 2,5 miljoen euro) ingezameld, zodat met die steun nog meer mensen kunnen deelnemen aan de conferenties. De giften kwamen uit landen in alle werelddelen.

Verlangen om je leven in te zetten voor anderen

Olga en Han uit gemeente West-Nederland zijn met hun zes kinderen voor het conferentieweekend naar Brunstad afgereisd. Ze vertellen: “Het geestelijke voedsel dat we hier krijgen hebben we broodnodig! De sfeer is harmonieus, er zijn zoveel mensen die zich inzetten om het goed te maken – en overal waar iemand iets geeft, tijd of energie, ontstaat blijdschap. Ook voor onze kinderen is het hier een paradijs; ze maken nieuwe vrienden en we kunnen ze hier veel vrijheid geven omdat het zo veilig en goed is. Ze tellen de dagen af tot ze weer mogen gaan!”

Het zendingsfeest op zaterdagavond maakte indruk op Han: “Je kunt zo gemakkelijk met je eigen kringetje bezig zijn, gefocust om je eigen leven comfortabel in te richten. Maar als je bedenkt wat je allemaal dankzij het evangelie hebt gekregen, dan geeft dat een verlangen om je leven in te zetten voor anderen. We kregen ook te zien hoeveel de inzameling betekent voor mensen over de hele wereld! Het is een aansporing voor mij om trouw te zijn aan God, zodat er een verandering ten goede komt. Mijn leven is dan een getuigenis van het evangelie voor de mensen om mij heen, en allereerst voor onze kinderen.”

Dat sprak Olga ook aan: “We hoorden dat onze kinderen gevormd worden door de geest die er in huis heerst. Het is mijn verlangen dat wanneer de kinderen na een schooldag thuiskomen, ze zullen merken dat daar liefde, zorgzaamheid en geduld is, en dat ze hulp kunnen krijgen van ouders die Gods wil doen. Zonder God en het evangelie is het onmogelijk voor mij om zo te leven! God heeft mij zoveel gegeven, en ik ben dankbaar dat ik door Hem gevormd word in alles wat ik meemaak.”

Han en Olga en hun kinderen gaan graag naar de conferenties. “Ze tellen de dagen af tot ze weer mogen gaan!”

Red. CGN.

Tot slot een informatieve tv-uitzending

We zitten midden in een druk najaar, waarin verschillende internationale projecten zullen worden uitgevoerd. Om mensen hierover te informeren, te inspireren en te motiveren sloot het weekend af met een tv-uitzending waarin de verschillende projecten werden toegelicht.

Wij zijn dankbaar voor een inspirerend weekend en kijken uit naar de volgende conferentie in november.

De conferentie werd afgesloten met het tv-programma “”Magasinet”, met het laatste nieuws van de BCC-federatie. Foto: BCC.

Dit artikel is met toevoegingen overgenomen uit het Noors van bcc.no: Høststevne med misjon i fokus