UPDATE

Vanaf 18 september 2022 zijn de gemeenten in Nederland formeel georganiseerd in het kerkverband BCC Nederland en de plaatselijke BCC-kerkgenootschappen.
Voor meer informatie en actueel nieuws, zie: BCC Nederland

Organisatie

Iedere regionale gemeente heeft een voorganger die samen met andere ‘oudsten’ zorg draagt voor de inhoudelijke koers van de gemeente en voor de pastorale zorg.

Elke regionale gemeente heeft het beheer van haar financiën en activiteitencentrum ondergebracht in een stichting. Deze stichting wordt geleid door een stichtingsbestuur en ondersteund door een uitvoeringsorganisatie van vrijwilligers.

Bij CGN is de verantwoordelijkheid van voorganger of stichtingsbestuurder een onbetaalde functie. De voorganger maakt niet noodzakelijkerwijs deel uit van het stichtingsbestuur.

Besluitvorming

Besluiten over praktische zaken worden gebaseerd op breed draagvlak onder de gemeenteleden. Het is de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur om activiteiten, uitgaven en investeringen af te stemmen op de bereidheid om daaraan bij te dragen via giften en/of vrijwillige inzet. Het stichtingsbestuur informeert jaarlijks de gemeenteleden over de geplande activiteiten en bijbehorende jaarbegroting en legt achteraf verantwoording af over het door haar gevoerde beheer. Bij besluiten die meerjarige verstrekkende gevolgen hebben, zoals het ontwikkelen van een nieuw activiteitencentrum, worden de gemeenteleden gevraagd zich uit te spreken via een enquête.

Regionale activiteitencentra

Bijna alle regionale CGN-gemeenten beschikken over een activiteitencentrum dat in eigendom is van de betreffende stichting. Het gebruik, beheer en onderhoud ervan is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenteleden.

Landelijk conferentiecentrum

CGN maakt gebruik van een landelijk conferentiecentrum: Pagedal te Stadskanaal. Pagedal beschikt onder meer over een multifunctioneel evenementen- en sportcentrum met vergaderzalen, een multifunctionele sport- en tennishal en een zwembad. De verblijfsvoorzieningen bestaan uit bungalows, appartementen, een camping en een groepsaccommodatie op een terrein van ca. 20 hectare.

Het conferentiecentrum is geen eigendom van CGN, maar van twee beheerstichtingen. De exploitatie wordt gedaan door 2 exploitatiemaatschappijen. CGN is een belangrijke stakeholder van Pagedal en maakt als huurder, naast vele andere klanten, regelmatig gebruik van het conferentieoord.

Pagedal is ook actief op de consumenten- en evenementenmarkt. Zo worden op Pagedal diverse grote (christelijke) conferenties en sportevenementen georganiseerd alsmede bedrijfsarrangementen. Pagedal vervult als sportcentrum en zwembad een belangrijke maatschappelijke functie voor de regio.

Gerelateerde artikelen