Verslag uitgeoefende activiteiten Stichting CGN Flevoland

Ondanks de beperkingen die de coronapandemie met zich meebracht hebben we in 2020 getracht om die activiteiten te ontplooien die wél mogelijk waren om op die manier de woordverkondiging en persoonlijke opbouw en ontwikkeling zoveel mogelijk te ondersteunen. Vanzelfsprekend zijn veel van die activiteiten online gebeurd waarbij we veel dank verschuldigd zijn aan CGN Nederland en diverse andere CGN gemeenten in Nederland voor de inhoudsrijke en goed verzorgde online samenkomsten en thema-uitzendingen.  Datzelfde geldt zeker ook voor de uitzendingen die internationaal werden verzorgd.

We zijn dankbaar dat we waar mogelijk, binnen de geldende regels, kleinschalige bijeenkomsten konden organiseren. Te denken valt daarbij aan seniorenbijeenkomsten, kinderdiensten en jeugdbijeenkomsten. Voor zover mogelijk werden die bijeenkomsten ook uitgezonden via internet.

Vanzelfsprekend moest ook het onderhoud aan gebouw en tuin doorgaan. Met inachtneming van de maatregelen is er bijna wekelijks door groepen vrijwilligers gewerkt om alles in een nette staat van onderhoud te houden.

Stichting CGN Flevoland valt als ANBI onder een groepsbeschikking met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Lees ook over de landelijke activiteiten van laatstgenoemde stichting in het activiteitenverslag van CGN.

Juni 2021

Bewaren