Doelstelling Zeeland

De stichting heeft een ideëel doel en wel de bevordering en geloofsopbouw en gemeenschap tussen christenen, alsmede evangelieverkondiging, één en ander op de grondslag van gehoorzaamheid aan de Bijbel als het Woord van God.