Kerstgroet van stichting CGN

Kerstfeest is het feest van het Licht dat in de wereld kwam: Jezus Christus, de Zoon van God. Hij kwam als mens naar deze aarde, om de mensen met God te verzoenen en hun een voorbeeld na te laten.

Het is een feest dat ons met grote dankbaarheid vervult voor Jezus, de Verlosser, die zijn leven voor ons heeft gegeven, en de weg heeft gebaand tot een gelukkig leven waarin we altijd vrede met God kunnen hebben.

Het jaar 2023 is bijna voorbij. Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor onze stichting. De afgelopen decennia hebben we de belangen behartigd van christenen die Jezus willen navolgen; in het bijzonder van de geloofsgemeenschap CGN op nationaal niveau. Sinds de structuurwijziging van de geloofsgemeenschap, is de positie van onze stichting veranderd. We hebben dit jaar met toewijding gewerkt om daar op een goede en verantwoorde manier invulling aan te geven.

Graag willen wij onze dankbaarheid uitspreken voor vrijwilligers, gelieerde organisaties, partners en stakeholders die ons dit jaar hebben ondersteund bij het werken aan onze doelstellingen.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezegend 2024!

Het bestuur van Stichting Christelijke Gemeente Nederland