UPDATE

Vanaf 18 september 2022 zijn de gemeenten in Nederland formeel georganiseerd in het kerkverband BCC Nederland en de plaatselijke BCC-kerkgenootschappen.
Voor meer informatie en actueel nieuws, zie: BCC Nederland

OVER ONS

Een actieve
christelijke gemeente
in een veranderende samenleving

Het evangelie van Jezus Christus is vandaag de dag nog net zo relevant als ruim tweeduizend jaar geleden en biedt hoop in elke tijd en elke omstandigheid. Christelijke Gemeente Nederland (CGN) heeft als missie om deze blijde boodschap uit te dragen en mensen te helpen om daarnaar te leven.

Onze christelijke geloofsgemeenschap bestaat uit bijna 1.900 personen, jong en oud, mannen en vrouwen, die ieder op hun eigen manier in de samenleving staan en daarin hun christen-zijn willen uitdragen. Onderling contact en geloofsopbouw zijn voor ons essentieel, en we hebben dan ook behoefte aan regelmatige bijeenkomsten en conferenties, zowel in onze eigen gemeente als over gemeentegrenzen heen.

We zijn dankbaar voor ieder die op zijn eigen manier bijdraagt aan de gemeente waarin we ons thuis voelen.

Geloofsopbouw staat centraal

In de acht CGN-gemeenten, verspreid in Nederland, zijn we van oudsher gewend om twee tot drie keer per week samenkomsten te houden voor verschillende doelgroepen: kinderen, jongeren en de gemeente als geheel.

Daarnaast vormen Bijbelstudies, doopdiensten, gebedssamenkomsten, zang- en muziekoefeningen, het vieren van het avondmaal en christelijke feestdagen een natuurlijk onderdeel van ons gemeenteleven. Ook op nationaal en internationaal niveau onderhouden we contact met geloofsgenoten.

Tot en met februari 2020 kwamen we als geloofsgemeenschap in Nederland zo’n acht keer per jaar samen voor meerdaagse christelijke conferenties op conferentie- en evenementenlocatie Pagedal in Stadskanaal. Sinds de COVID-19-pandemie geven we onze nationale bijeenkomsten op een hybride manier vorm, met livestreams waaraan gemeenteleden interactief kunnen deelnemen.

Samen geven we ons gemeenteleven vorm

Gebed, geestelijke liederen en woordverkondiging vanuit de Bijbel zijn vaste onderdelen van onze bijeenkomsten. Veel vrijwilligers zetten zich in om de bijeenkomsten te ondersteunen met onder andere zang en muziek. De technische crew die zorgt voor kwalitatief beeld, licht en geluid is onmisbaar, zeker nu de veel bijeenkomsten (ook) via livestreams plaatsvinden. Ook de woordverkondiging wordt gedaan op basis van vrijwillige inzet.

‘Met elkaar en voor elkaar’ is ons motto voor het gemeenteleven, en we zijn dankbaar voor ieder die op zijn eigen manier bijdraagt aan de gemeente waarin we ons thuis voelen.

Kinder- en jongerenwerk

Kenmerkend voor onze gemeente is de grote groep kinderen en jeugd: 46% van onze leden is jonger dan 25 jaar. Het is een doelgroep die we dan ook extra aandacht geven, in de vorm van kinder- en jeugdsamenkomsten, thema-avonden voor jongeren, met Bijbelonderwijs op hun eigen niveau.

Voor ondersteunende kinder- en jeugdclub activiteiten werken we samen met sport- en activiteitenvereniging Active, die gelieerd is aan CGN.   

Een veilige omgeving voor kinderen

Bijbelonderwijs voor kinderen

meer kinderwerk

verbondenheid over landsgrenzen heen

Onze geloofsgemeenschap is ontstaan doordat christenen in verschillende provincies van Nederland halverwege de vorige eeuw werden geraakt door de verkondiging van Noorse evangelisten die door Europa trokken. De prille gemeenten bleven nauw contact houden met elkaar en met de gemeente in Noorwegen, Brunstad Christian Church (BCC).

Onze gemeenschappelijke geloofsgrondslag maakt dat we ons sterk verbonden weten met BCC, samen met christelijke gemeenten in meer dan 50 landen. We stemmen ons nationale jaarprogramma af op de internationale agenda, die onder andere bestaat uit (online) conferenties met bijdragen uit de hele wereld: van Zuid-Amerika tot Azië. We nemen actief deel aan de internationale bijeenkomsten en werken samen met BCC in het produceren van livestreams, programma’s voor internet-tv en zang en muziek, en we ondersteunen dit zendingswerk ook met eigen middelen.

We zijn dankbaar dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de verkondiging van het evangelie in alle werelddelen, en daarmee hoop kunnen bieden in een roerige periode in de wereldgeschiedenis.

© Icons: Freepik | SA Family | Icongeek26 from www.flaticon.com
© Images: CGN | BCC

lees meer

Onze geschiedenis

Familieblad Oase

Jaarverslag 2020