Kerstfeest: van een nederige geboorte tot een grootse overwinning

De engelen bejubelden Zijn geboorte, en ook wij vieren het met overtuiging: Jezus Christus is naar de aarde gekomen om ons te redden uit de zonde en de dood.

De herders vonden Hem als klein kind in doeken gewikkeld in een kribbe, en heel zijn leven heeft Hij in alle nederigheid zijn Vader gehoorzaamd, zelfs toen dat Hem leidde tot de kruisdood. Doordat Hij nooit heeft gezondigd, verbrak Hij de banden van de dood en stond Hij weer op uit het graf. Deze grootse overwinning is een keerpunt geweest in de wereldgeschiedenis!

Dankzij zijn leven, sterven en opstanding heeft Jezus voor ons de weg gebaand naar een leven in harmonie met God, nu al in dit leven en later tot in alle eeuwigheid. Met het kerstfeest staan we erbij stil dat we Hem kunnen navolgen in zijn nederigheid en daarmee ook in zijn overwinning.

In de vier plaatselijke gemeenten is het kerstfeest met dankbaarheid gevierd, waarbij aan elke doelgroep is gedacht. Video’s en toneelstukjes voor de kinderen, presentjes voor de senioren, muziek, koorzang, samenzang en de verkondiging van een heldere kerstboodschap vanuit Gods Woord. Hieronder ziet u een indruk van enkele kerstvieringen.

Wij wensen u gezegende kerstdagen en een heel mooi 2023!

WEST-NEDERLAND: Kerstviering voor de hele gemeente met als thema: “Wie overwint… zoals ook Ik overwonnen heb.” (Openbaringen 3:21)
GRONINGEN: Het thema van het gemeentekerstfeest was Jesaja 9:5.
GRONINGEN: Een gelegenheidskoor brengt opbouwende liederen ten gehore.
TWENTE: De kerstboodschap wordt ondersteund door zang en muziek.
TWENTE: De kinderen hebben een kerstlied ingestudeerd
TWENTE: Genieten van de uitvoering van de kinderen.
GRONINGEN: De kinderen versieren samen de kerstboom.
GELDERLAND: Het kinderkerstfeest is extra feestelijk met een gezellige kerstlunch

Gerelateerde artikelen