ANBI-informatie

Samenstelling groep

De volgende stichtingen vormen ten aanzien van de registratie als algemeen nut beogende instelling een groep, waarvoor één gezamenlijke beschikking als ANBI-instelling is ontvangen:

Naam Vestigingsplaats ANBI register Vestigingsplaats KvK Nr. KvK RSIN
St. Christelijke Gemeente Nederland Wormerveer Wormerveer 08120217 813126721
St. CGN Almelo Almelo Almelo 41028087 813106047
St. CGN Groningen Nieuw-Buinen Nieuw-Buinen 41009971 806197626
St. CGN Flevoland Nagele Nagele 41024532 803122895
St. CGN Rotterdam Rotterdam Rotterdam 41127541 814462066
St. CGN Schermer Krommenie Zuidschermer 41223099 801846638
St. CGN Terwolde Terwolde Terwolde 41038492 4475781
St. CGN Usselo Enschede Enschede 41027732 806629708
St. CGN Utrecht Houten Houten 41179537 6480470

Deze stichtingen zijn opgericht om op landelijk of regionaal niveau financiële en materiële zaken te beheren voor de geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland (CGN).

Statutaire doelstelling CGN

De stichtingen hebben als ideële christelijke grondslag de Bijbel, opgevat als het Woord van God.

De stichtingen hebben als doel:

a)     het op basis van de hiervoor genoemde grondslag organiseren of anderszins bevorderen van conferenties, bijeenkomsten en andere activiteiten;
b)     het in de ruimste zin behartigen van de belangen van de geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland op vermogensrechtelijk, financieel, administratief, organisatorisch en dienstverlenend gebied, dit alles voorzover specifieke onderdelen van deze belangenbehartiging niet zijn toevertrouwd aan andere stichtingen, alsmede het juridisch vertegenwoordigen van deze geloofsgemeenschap.
De ANBI-informatie per CGN stichting, inclusief de jaarverslagen, vindt u via het menu aan de linkerzijde bovenzijde van deze pagina.