Bestuursinformatie CGN

Namen van bestuurders met eventuele functies:

  • Siemen Bruins (voorzitter)
  • Gert Lems (secretaris)
  • Maarten Flietstra (penningmeester)
  • Petra Alberts (bestuurslid)
  • David Nooitgedagt (bestuurslid)