Doelstelling Flevoland

De stichting heeft als ideële christelijke grondslag de Bijbel, opgevat als het Woord van God.

a) het op basis van voormelde grondslag organiseren of anderszins bevorderen van bijeenkomsten en andere activiteiten;
b) het in de ruimste zin behartigen van de belangen van de geloofsgemeenschap CGN Flevoland op vermogensrechtelijk, financieel, administratief, organisatorisch en dienstverlenend gebied, dit alles voorzover specifieke onderdelen van deze belangenbehartiging niet zijn toevertrouwd aan andere stichtingen, alsmede het juridisch vertegenwoordigen van deze geloofsgemeenschap.