Jaarverslag 2022

Bekijk en lees het CGN jaarverslag van 2022! Dit jaarverslag is een dankbare terugblik op de activiteiten van Stichting Christelijke Gemeente Nederland (Stichting CGN) die in 2022 de belangen van de geloofsgemeenschap op nationaal niveau behartigde. De plaatselijke CGN-stichtingen stellen hun eigen jaarverslag op waarin zij verslag doen van de activiteiten van de plaatselijke gemeenten.

Het jaar 2022 is een jaar geweest waarin we opnieuw Gods rijke zegen hebben ervaren, tijdens de christelijke conferenties en samenkomsten en vele andere momenten van geloofsopbouw. Daarbij is ook in het afgelopen jaar extra aandacht geweest voor de jonge doelgroep, met Bijbelonderwijs, mediaproducties en andere activiteiten voor kinderen en jongeren.

Het jaar 2022 stond voor een belangrijk deel ook in het teken van de formalisering van de geloofsgemeenschap als kerkgenootschap. Op 18 september 2022 richtten geloofsgenoten vier plaatselijke kerkgenootschappen en het nationale kerkverband Brunstad Christian Church (BCC) Nederland op. In het jaarverslag komt deze structuurwijziging uitgebreid aan bod.

Nu er BCC-kerkgenootschappen zijn opgericht, zullen de CGN-stichtingen zich richten op het afronden van hun activiteiten. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat de BCC-kerkgenootschappen de belangen van de geloofsgemeenschap op een uitstekende manier zullen behartigen.

Graag willen wij ook vanaf deze plek onze grote dankbaarheid uitspreken voor al onze vrijwilligers en donateurs. Wij danken een ieder die zich heeft ingezet voor het mogelijk maken van de activiteiten in het afgelopen jaar, door vrijwillige inzet, vrijgevige donaties en niet in de laatste plaats de ondersteuning in gebed.

Het bestuur van stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN)

Grytsje Zielhuis

Gerrit Jan van Riessen

Petra Alberts

Filippus van Leeuwen

Blader door het jaarverslag, of download de PDF: CGN jaarverslag 2022