BCC-broederconferentie in november

De BCC-conferenties vormen de hartslag van onze geloofsgemeenschap en zorgen ervoor dat we ons met elkaar verbonden weten ongeacht cultuur, taal en leeftijd.

De conferentieweekenden zijn kort maar rijk aan inhoud. Ze bieden gelegenheid voor een weerzien met goede vrienden en het maken van nieuwe vrienden, en de deelnemers worden opgebouwd in hun geloof.

Tijdens het weekend van 11 tot en met 13 november vond de jaarlijkse broederconferentie plaats, met als doelgroep de jeugdige en volwassen mannen uit de BCC-gemeenten vanuit de hele wereld. Zoals elk jaar had ook deze broederconferentie veel Nederlandse deelnemers.

In het voorjaar wordt een soortgelijke conferentie voor vrouwen georganiseerd. Aangezien gezinnen en kleine kinderen niet deelnemen, bieden deze weekenden een bijzondere gelegenheid om zich volledig op het conferentieprogramma te kunnen concentreren. De uitzendingen worden daarnaast gestreamd naar medegelovigen in alle werelddelen.

Feiten over de conferentie

  • 5.000 deelnemers, waarvan ruim 400 uit Nederland
  • 30 landen zijn vertegenwoordigd
  • Op het programma staan 3 algemene bijeenkomsten, 1 feestelijke themasamenkomst en 1 informatief tv-magazine
  • BCC Event is de organisator, met de gemeente uit Zwitserland als medeorganisator
  • Meer dan 600 shifts ingevuld door vrijwilligers (vooral uit Zwitserland)
Circa 5.000 deelnemers aan de jaarlijkse broederconferentie in november. Foto: BCC.

 

Een verlangen om opgebouwd te worden

We vroegen enkele Nederlandse deelnemers naar hun motivatie om de conferentie te bezoeken. Jonathan komt uit gemeente Groningen en is regelmatig op Brunstad te vinden. Hij vertelt: “De geloofsverkondiging en het samenzijn is voor mij zeker de moeite waard! Daar kan het volgen via internet niet tegenop, al is dat een mooi alternatief als je niet in de gelegenheid bent om naar Brunstad te reizen. Ik vind het heel bijzonder om mee te maken dat zoveel mensen vanuit de hele wereld naar Brunstad reizen. De een reist een half uur, de ander doet langer dan een dag over – allemaal met een verlangen om opgebouwd te worden en geholpen te worden om voor God te leven. Om elkaar dan te zien en te spreken is enorm bemoedigend.”

Jonathan uit gemeente Groningen: “Om elkaar te zien en te spreken is enorm bemoedigend.”

Een verrijking

Ook Henk uit gemeente Gelderland heeft uitgezien naar de broederconferentie. “Het geeft absoluut een extra dimensie als je met zoveel gelijkgestemden samen bent om te luisteren naar het evangelie dat zo gelukkig maakt,” zegt hij. “Persoonlijk ervaar ik het zo dat Gods Geest daar aanwezig is en ons helpt om de essentie van de verkondiging beter tot ons te nemen.”

Hij vindt het mooi om te zien hoe iedereen met elkaar in gesprek is tijdens de gezamenlijke maaltijden en de activiteiten. “Het is erg gemakkelijk om bij zo’n groot evenement de mensen op te zoeken waar je gewoonlijk mee om gaat, bijvoorbeeld familie of anderen uit je eigen plaatselijke gemeente. Maar het is voor mij altijd een verrijking om met onbekenden te spreken om vervolgens te merken dat we dezelfde levensinstelling delen!”

Henk uit gemeente Gelderland: “Ik ervaar het zo dat Gods Geest hier aanwezig is.”

Gekomen om te dienen

De samenkomsten zijn een rijke bron van geloofsopbouw, waarin de Bijbel centraal staat. Tijdens de eerste samenkomst op vrijdagavond las voorganger Kåre J. Smith voor uit de tweede brief van Petrus:

“Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.” 2 Petrus 1:3-4.

Om deze beloften te ontvangen is het nodig om ‘arm van geest’ te zijn, wat betekent dat je nederig bent en alle kracht en wijsheid van God verwacht. Ook de Zoon van God, Jezus Christus, kwam naar de aarde als een dienaar, en niet als koning. Die nederige houding is iets om na te volgen, zegt Jonathan:

“Jezus gaf zijn leven voor anderen, en midden in mijn eigen omstandigheden heb ik alle mogelijkheden om Hem daarin te volgen. Over het algemeen zien we eerder wat niet goed is bij een ander dan bij onszelf. Maar als ik een diep verlangen heb om God te behagen, dan kan ik juist in mijn dagelijkse situaties zien waar ík mag veranderen. Daar verlang ik naar.”

De feestelijke samenkomst op zaterdagavond had als thema: “Trek het koninkrijk van de hemel naar je toe”, en middels video’s over het leven van Aksel J. Smith  werd duidelijk wat het betekent om het koninkrijk van de hemel naar je toe te trekken. Foto: BCC.

Gouden momenten om te leren

Ook Henk ervaart de bijeenkomsten als een hulp voor zijn dagelijkse leven: “In mijn vertrouwde omgeving, thuis en op het werk, daar zijn de gouden momenten om dat te doen wat God mij wil leren; op welke toon reageer ik als ik het ergens niet mee eens ben, wat doe ik als mijn geduld op de proef wordt gesteld? Als mijn kind iets niet goed doet, overlaad ik het dan met ontmoedigende kritiek of spreek ik bemoedigend? Het maakt uit wat ik doe of zeg!”

De conferentie heeft hem aangespoord om heel bewust voor God te leven en daarbij oog te hebben voor de ander: “Wees goed voor je naaste en wees nederig ingesteld. Dan kan God je te hulp komen zodat je in waarheid zijn dienaar kan zijn.”

Lees ook dit artikel op bcc.no: Wanting to contribute to the community

Gerelateerde artikelen