Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren tot 25 jaar zijn een extra belangrijke doelgroep binnen CGN. Elk kind en elke jongere is uniek. Wij benaderen hen vanuit respect voor hun persoonlijkheid en eigenheid, zodat ze zich naar hun karakter en met hun talenten kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen die op hun eigen manier een waardevolle bijdrage kunnen leveren binnen CGN en in de maatschappij.

CGN biedt kinderen en jeugd een inhoudsrijk en gevarieerd programma dat erop is gericht om hen goede ervaringen te laten opdoen in een positieve en veilige christelijke omgeving. Op hun eigen niveau krijgen zij onderwijs over de verhalen en boodschappen van de Bijbel, afgewisseld met ondersteunende activiteiten in een ongedwongen sfeer. Ook tijdens nationale evenementen zoals de jaarlijkse “Meiweek” is er veel aandacht voor kinder- en jeugdwerk.

We maken gebruik Youtube video's op onze pagina's. Door dit vakje aan te vinken kun je deze video's bekijken, maar geef je Youtube ook de gelegenheid gegevens op te slaan, bijvoorbeeld over de snelheid van je internetverbinding, of welke video's je hebt bekeken. Je kunt zelf kiezen of je dit wil of niet.

Bekijk details

Mentorschap

Een van de speerpunten van CGN is het opleiden van mentoren: de begeleiders van kinderen en jongeren. Dit zijn (jong)volwassenen die bewust hebben gekozen om deel uit te maken van onze geloofsgemeenschap en zich als vrijwilliger inzetten voor het kinder- en jeugdwerk. In de regionale gemeenten doen zij mee met ‘iFront’, een interactief tv-programma op BrunstadTV, dat gaat over de vele facetten van het mentorschap: onder andere over het organiseren van activiteiten, het coachen en motiveren van kinderen en jongeren, en hoe zij door hun gedrag een voorbeeldrol vervullen. Begeleiders worden gemotiveerd voor hun taak als mentor en krijgen praktische tips voor situaties die ze in de dagelijkse praktijk van hun mentorschap tegenkomen.

Een veilige omgeving

CGN wil een veilige omgeving bieden aan al haar leden. Dat betreft zowel fysieke als sociale veiligheid. We zetten er alles op in dat iedereen zich veilig kan voelen op elke plek binnen het gemeenteleven, en onze wens is dat ook de thuissituatie van onze leden wordt gekenmerkt door veiligheid en geborgenheid. We willen voorkomen dat sommigen buiten de groep vallen of zich minder gewaardeerd of ongewenst voelen. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen, maar we voelen een extra verantwoordelijkheid waar het kinderen en jongeren betreft.

CGN heeft een landelijke veiligheidscoördinator die zich bezighoudt met het waarborgen van de veiligheid tijdens nationale evenementen. Daarnaast heeft CGN een ondersteuningsteam dat zich in het bijzonder inzet voor de sociale veiligheid. Met regelmaat worden bijeenkomsten en workshops georganiseerd voor ouders en mentoren om te werken aan een cultuur van veiligheid en respect, met goede richtlijnen. Een voorbeeld hiervan is het Beleidsplan Sociale Veiligheid, waarvan in 2020 een herziene versie is gepubliceerd.

 

We maken gebruik Youtube video's op onze pagina's. Door dit vakje aan te vinken kun je deze video's bekijken, maar geef je Youtube ook de gelegenheid gegevens op te slaan, bijvoorbeeld over de snelheid van je internetverbinding, of welke video's je hebt bekeken. Je kunt zelf kiezen of je dit wil of niet.

Bekijk details