Stichting CGN

Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN) organiseert christelijke diensten, bijeenkomsten en conferenties. Enerzijds organiseert Stichting Christelijke Gemeente Nederland ongeveer 10 keer per jaar nationale bijeenkomsten in de vorm van conferenties, weekends of weken op het conferentieoord Pagedal te Stadskanaal. Aan deze nationale bijeenkomsten nemen 1.000 tot 1.500 personen per keer deel. Anderzijds organiseren de overige stichtingen meerdere regionale diensten en bijeenkomsten per week, waaraan per keer tussen 10 en 300 personen deelnemen. Verder organiseren de stichtingen op regionaal en nationaal niveau vele activiteiten die bijdragen aan de geloofsopbouw van de deelnemers in bepaalde doelgroepen (bijv. kinderen, schoolgaande jeugd, ouderen).

De verschillende onderdelen van het jaarverslag voor Stichting CGN vindt u via het menu aan de linkerzijde van deze pagina.