Activiteitenverslag Stichting CGN Usselo

Er is bij de geloofsgenoten van CGN Usselo veel behoefte om Gods woord met elkaar te delen en om bij elkaar te zijn. Als we bij elkaar zijn worden activiteiten ondernomen voor de verschillende doelgroepen. De activiteiten van de stichting kunnen verdeeld worden in samenkomsten voor kinderen, jeugd of voor iedereen en in christelijke activiteiten die samenbindend werken, zoals zang en muziek.

Algemene samenkomsten zijn bijeenkomsten voor iedereen waarin Gods woord door meerderen gedeeld wordt. Voor de kinderen is er vaak een kindernevendienst. Speciaal voor de jeugd van 12 tot 36 zijn er avonden met Gods woord en gezelligheid na afloop.

Naast kinderen en jeugd hebben ook de 35+ vrouwen en 35+ mannen en de senioren hun eigen avonden of ochtenden.

Huisvesting

Stichting CGN Usselo heeft een zaal met nevenruimtes aan de Usselerschoolweg 50 in Enschede. Sinds 1731 staat er op deze locatie een school (De Oude Usselerschool). Het huidige gebouw is het derde gebouw van de Usselerschool en is gebouwd in 1896. In 1990 heeft Stichting CGN Usselo de school gekocht van de gemeente Enschede. In 2003 is er een grote zaal met nevenruimtes achter de school gebouwd waarbij het karakter van de school intact is gebleven.

Verhuur t.b.v. fondsenwerving

De zaal van CGN Usselo wordt ook wel verhuurd voor trainingen, congressen of uitvaartdiensten. Op deze manier voorziet de zaal dus ook in fondsenwerving voor de stichting, waarmee een deel van de kosten voor beheer en onderhoud kan worden gedekt.

Groep

Stichting CGN Usselo valt als ANBI onder een groepsbeschikking met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN) waar de stichting ook aan bijdraagt. Lees over de landelijke activiteiten van laatstgenoemde stichting in het activiteitenverslag van CGN.

Juni 2018

Bewaren