Verslag uitgeoefende activiteiten Usselo

De stichting heeft ten doel de bevordering van geloofsopbouw en gemeenschap tussen christenen alsmede evangelieverkondiging, een en ander op de grondslag van gehoorzaamheid aan de Bijbel als het Woord van God.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het faciliteren van bijeenkomsten, conferenties, kinder- en jeugdactiviteiten en andere vormen van samenzijn, waaronder gemeenschappelijke recreatie op het onroerende goed van Stichting CGN Usselo.

Activiteiten

Er is grote behoefte om Gods woord met elkaar te delen en om bij elkaar te zijn. Als we bij elkaar zijn worden activiteiten ondernomen voor de verschillende doelgroepen. Activiteiten kunnen verdeeld worden in samenkomsten voor kinderen, jeugd of voor iedereen en in leuke activiteiten die samenbindend werken zoals clubavonden, zang muziek en sport.

Algemene samenkomsten zijn bijeenkomsten voor iedereen waarin Gods woord door meerderen gedeeld wordt. Voor de kinderen is er vaak een kindernevendienst. Speciaal voor de jeugd van 12 tot 36 zijn er avonden met Gods woord en veel gezelligheid.

Op de clubactiviteiten leren de jongeren de ouderen op een ongedwongen manier kennen. Samen ondernemen ze iets zoals een spel in het bos en delen ze op een informele manier Gods woord. Deze clubactiviteiten zijn verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën.

Sport en spel is een bindende factor voornamelijk voor de jongeren.

Naast kinderen en jeugd hebben ook de 35+ vrouwen en 35+ mannen en de senioren hun eigen avonden of ochtenden.

Eenmalige activiteiten 2013

Elk jaar kent wel een aantal speciale activiteiten of hoogtepunten. Dit jaar vierde de gemeente Usselo het 50-jarig bestaan. In september is er een speciaal feestweekend georganiseerd waar ook Jan-Hein Staal en zijn vrouw aanwezig waren. Het was een fijn en goed weekend met een zeer gevarieerd aanbod van activiteiten. Voor de kinderen was er volop feest tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van Usselo.

Locatie

Stichting CGN Usselo heeft een zaal met activiteitenruimtes aan de Usselerschoolweg 50 in Enschede. Sinds 1731 staat er op deze locatie (of niet ver hier vandaan) een school (De Oude Usselerschool). Het huidige gebouw is het derde gebouw van de Usselerschool en is gebouwd in 1896. In 1990 heeft Stichting CGN Usselo de school gekocht van de gemeente Enschede. In 2003 is er een grote zaal met nevenruimtes achter de school gebouwd waarbij het karakter van de school intact is gebleven. Op de luchtfoto is goed de uitbouw van bovenaf te zien.

Maatschappelijke functie

De zaal van CGN Usselo wordt ook wel verhuurd voor trainingen, congressen of uitvaartdiensten. Op deze manier voorziet de zaal dus niet alleen in onze eigen behoefte maar ook in die van anderen.

Lees meer over de landelijke activiteiten van Christelijke Gemeente Nederland in het activiteitenverslag van CGN.

Juni 2014

Bewaren