Presentatie voor bestuurders van CGN-stichtingen

Op zaterdag 11 september 2021 kwamen circa 50 personen bij elkaar in de zaal van CGN Utrecht voor een programma met diverse bestuurlijke, praktische en financiële onderwerpen.

Het gevarieerde gezelschap bestond uit mensen met diverse professionele achtergronden die zich in hun vrije tijd ook inzetten als bestuurder van een CGN-stichting, of zitting nemen in de Commissie van Toezicht, de Vertegenwoordigende Raad of een van de diensten van CGN.

Bestuurlijke thema’s

Minimaal een keer per jaar, en naar behoefte vaker, organiseert Stichting CGN zo’n dag voor alle besturen en organen van CGN. Thema’s die deze dag aan de orde kwamen waren onder andere ‘good governance’ en compliance, informatie over de voorgenomen structuurwijziging van CGN en de voorgenomen structuurwijziging van de internationale geloofsgemeenschap BCC. Ook werd de investeringsplanning voor huisvesting van de verschillende CGN-gemeenten besproken, en passeerden enkele praktische punten de revue zoals een update van de ICT-voorzieningen en aandachtspunten bij het opstellen van de begroting.

Taak van CGN-besturen

Elke CGN-gemeente heeft een zelfstandig stichtingsbestuur dat verantwoordelijk is voor de bestuurlijke aangelegenheden zoals het vaststellen van beleid, de financiën en de planning, het beheer en onderhoud van de (huisvestings)voorzieningen. De bestuursleden dragen er samen zorg voor om zo goed mogelijk te voorzien in de praktische behoeften van hun gemeente om zo de geloofsopbouw en het gemeenteleven optimaal te faciliteren. Daar komt best wat bij kijken, en daarom is het nuttig om als besturen onderling kennis en ervaring uit te wisselen, en samen op te trekken bij beleidsthema’s die voor alle besturen relevant zijn.

Toegewijde vrijwilligers

Alle bestuurders doen deze inzet op vrijwillige basis, naast andere bezigheden of hun baan in bijvoorbeeld het bedrijfsleven, bij de overheid of in de zorg. Daarom is het extra waardevol om op een dag als deze nog eens stil te staan bij de specifieke aandachtspunten voor goed bestuur. We zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers die zich ervoor inzetten om CGN op bestuurlijk vlak te ondersteunen en te faciliteren in haar belangrijkste opdracht: het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus, en mensen helpen om daarnaar te leven.

Circa 50 vrijwilligers die een bestuurlijke of faciliterende taak binnen CGN vervullen namen op 11 september 2021 deel aan een informatieve bijeenkomst.

 

Lees ook: