BCC volwaardig lid van de Noorse Christelijke Raad

De Noorse geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church (BCC) is op 15 september 2021 lid geworden van Norges Kristne Råd (NKR, de Noorse Christelijke Raad).

Met deze stap wil zij de krachten bundelen met andere christelijke geloofsgemeenschappen die lid zijn van deze Noorse raad van kerken, zoals de Evangelisch-Lutherse Kerk, de Rooms Katholieke Kerk, de Noorse Baptistengemeente, de Pinkstergemeente, het Leger des Heils en de Noorse kerk (een evangelisch-lutherse kerk), om zich in te zetten voor de godsdienstvrijheid en de waarden van het christendom.

CGN heeft dezelfde christelijke geloofsgrondslag als BCC en weet zich op die manier verbonden met de internationale geloofsgemeenschap. CGN wil BCC van harte feliciteren met deze stap en kijkt uit naar mogelijkheden om zich in Nederland, samen met andere christelijke organisaties, in te zetten voor het uitdragen van de christelijke waarden in onze samenleving.

Hieronder een artikel dat is overgenomen van bcc.no.

artikel van bcc.no

“Ja gestemd”: BCC wordt volwaardig lid van de Christelijke Raad van Noorwegen

De Raadsvergadering van Norges Kristne Råd (de Christelijke Raad van Noorwegen, red.) heeft op 15 september 2021 gestemd over de vraag of BCC moet worden toegelaten als gewoon lid in de raad. De meerderheid stemde ja. BCC is verheugd deel uit te maken van deze christelijke raad en kijkt uit naar verdere samenwerking.

Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: Norges Kristne Råd  

Harald Kronstad van het voorgangerschap in BCC bedankte in zijn toespraak in de raadsvergadering voor alle goede overleggen en nuttige gesprekken in de afgelopen jaren.

Na vanaf 2019 observerend lid te zijn geweest, en na een grondig intern besluitvormingsproces, heeft BCC in het najaar van 2020 een aanvraag ingediend voor het gewone lidmaatschap van de grootste overkoepelende organisatie in Noorwegen voor christelijke kerken en geloofsgemeenschappen. De raadsvergadering heeft nu besloten dat ze BCC welkom heten als lid, en Kronstad benadrukt dat het waardevol was om de lidkerken te leren kennen, en dat zowel dialoog als openheid cruciaal zijn voor de samenwerking.

DE NOORSE KRANT VÅRT LAND DOET VERSLAG VAN HET BESLUIT: BCC kan volwaardig lid worden van Norges Kristne Råd

“Wat BCC betreft is het misschien wel meer dan ooit belangrijk dat we de krachten bundelen ​​om ons in te zetten voor de godsdienstvrijheid en de waarden van het christendom,” zegt Harald Kronstad.

De stemming van de raadsvergadering eindigde met een meerderheid voor volledig lidmaatschap van BCC. Foto: Norges Kristne Råd

BCC is de enige geloofsgemeenschap die in Noorwegen is ontstaan en internationaal gegroeid is, en heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt, vooral de laatste 25 jaar. Er is actief ingezet op het ontwikkelen van goede kaders voor christelijk kinder- en jeugdwerk, er wordt veel gebruik gemaakt van moderne communicatietechnologie en de geloofsgemeenschap heeft gezorgd voor goede voorzieningen om rond het christelijk geloof samen te kunnen komen.

“Dit is mogelijk geworden dankzij een brede betrokkenheid, en gepassioneerde mensen met visie, die bereid waren waarden en werkgelegenheid te creëren met als doel Gods koninkrijk op aarde uit te dragen,” zegt Kronstad.

DE KRANT DAGEN OVER HET BESLUIT: BCC is toegelaten als lid 

Harald Kronstad van het voorgangerschap van BCC had vóór de stemming het woord gevraagd. Foto: BCC

Met opgeheven hoofd voor christelijke opvattingen

“We ervaren dat jonge mensen gegrepen raken van een leven in navolging van Jezus. Zij hebben steun en hulp nodig om met opgeheven hoofd op te staan ​​in een samenleving die voortdurend haar ruimte voor meningsuiting en vrijheid van godsdienst verkleint, waardoor het moeilijker wordt om in het openbaar je christelijke opvattingen te uiten,” zegt Kronstad.

BCC heeft nu bewust deze stap gezet om binnen te treden in de gemeenschap van kerken en geloofsgemeenschappen die de Bijbel als bron hebben, en die zich ervoor inzetten om het christendom in de maatschappij uit te dragen. “Wij vinden het cruciaal dat de christelijke kerken platformen hebben waar belangrijke onderwerpen kunnen worden besproken, en we willen daar van onze kant uit actief aan bijdragen,” zegt Kronstad.

SANDEFJORD BLAD OVER DE BESLISSING: BCC wordt een volwaardig lid van Norges Kristne Råd

Voor de komende jaren heeft BCC hoge verwachtingen van de verdere ontwikkeling van de internationale geloofsgemeenschap. En veel plannen voor de christelijk opdracht om het zendingsbevel van Jezus uit te voeren. “We verheugen ons over iedereen die zijn deel van de opdracht uitvoert, dit geldt zowel voor onze medegelovigen in BCC als voor andere christenen die zich hiervoor inzetten,” zegt Kronstad.