Breed draagvlak voor nieuwe structuur CGN

Sinds 2017 heeft een CGN-projectteam voorbereidend werk gedaan voor de overgang van CGN van een stichtingenstructuur naar de rechtsvorm kerkgenootschap. Uit een enquête gehouden onder de gemeenteleden blijkt een breed draagvlak voor deze nieuwe structuur.

96% van de CGN-leden zegt JA

In de maanden maart tot en met juni 2019 hield elke lokale CGN-gemeente een gemeenteraadpleging, waarbij de gemeenteleden met een enquêteformulier hun mening kenbaar maakten over de voorgenomen structuurwijziging van CGN. Zo krijgen de besturen van de lokale CGN-stichtingen een duidelijke indicatie of er in hun gemeente draagvlak is voor de omzetting naar kerkgenootschap. En dat draagvlak blijkt er over de hele breedte te zijn.

Van de in totaal 1220 actieve gemeenteleden in Nederland boven de 18 jaar heeft 837 (69%) een enquêteformulier ingeleverd. 96% van de respondenten heeft aangegeven het eens te zijn met de voorgenomen structuur, 1% gaf aan het oneens te zijn met deze structuur, en 3% had hierover geen mening.

Een verheugende uitslag en een goede basis om te starten met de implementatiefase.

In elke CGN-gemeente is een gemeenteraadpleging gehouden door middel van een enquête. Hier registreert het bestuur van stichting CGN Schermer wie een enquêteformulier heeft ontvangen.

Fusievoorstel lokale CGN-stichtingen

De implementatiefase bestaat uit meerdere stappen, met als aftrap een fusievoorstel tussen de tien lokale CGN-stichtingen. Het projectteam dat het omzettingsproces begeleidt heeft op 15 juni 2019 alle voorgangers en stichtingsbesturen van lokale CGN-gemeenten uitgenodigd om hierover informatie te delen. Aansluitend aan de bijeenkomst bekrachtigde elk stichtingsbestuur de voorgenomen fusie door na een bestuursvergadering unaniem hun handtekening te zetten onder het fusievoorstel. Daarmee komt de nieuwe structuur weer een stap dichterbij.

Blij met nieuwe juridische structuur

De nieuwe structuur met de rechtsvorm kerkgenootschap past beter bij de identiteit van CGN als christelijke geloofsgemeenschap in Nederland. Onze geloofsgrondslag en overlegstructuren zijn duidelijk vastgelegd in een statuut, en we kijken uit naar een nieuwe fase waarin door de vereenvoudiging de bestuurslast in lokale gemeenten afneemt en expertises beter tot hun recht zullen komen.

“Deze wijziging is een natuurlijke beweging, want de nieuwe juridische structuur sluit beter aan bij hoe we samenwerken,” zegt Bert van den Berg tijdens de informatiebijeenkomst. Als voorzitter van het projectteam is hij intensief betrokken bij het omzettingsproces.

Bert van den Berg licht het fusievoorstel toe tijdens de informatiebijeenkomst op 15 juni voor de besturen van de lokale CGN-stichtingen.

Eenvoudiger en overzichtelijker

De huidige bestuursleden zijn positief over de nieuwe structuur. Maaike Zwart uit CGN Schermer is een van de bestuursleden die haar handtekening zet onder het fusievoorstel. “Ik ben blij dat het straks organisatorisch eenvoudiger en overzichtelijker wordt, zodat de kern – het gemeenteleven en de geloofsverkondiging vanuit de Bijbel – nog beter wordt ondersteund.” Door de vermindering van de bestuurslast kan Maaike, die zich tien jaar lang heeft ingezet voor de lokale stichting, zich straks gaan richten op andere taken. “Ik zal mij zeker vrijwillig blijven inzetten met de talenten die ik heb!”

De lunch biedt de besturen gelegenheid om verder te praten over het gepresenteerde stappenplan. Maaike (rechts) is een van de bestuursleden die haar handtekening zet onder het fusievoorstel.
De besturen van de CGN-stichtingen beleggen een bestuursvergadering waarin ook de vermogensstructuur na de fusie wordt doorgenomen.

Complex omzettingsproces

“We maken zo’n ingrijpende structuurwijziging voor het eerst mee binnen CGN, het was onbekend terrein voor ons. Daarbij hebben we natuurlijk te maken met wettelijke termijnen, en ook met logische termijnen,” vertelt Bert. Het einde van een boekjaar blijkt bijvoorbeeld het meest logisch om een fusie door te voeren. “Daarbij willen we dat alle betrokken partijen goed op de hoogte zijn van de benodigde stappen, en het afstemmen met de fiscus neemt ook tijd in beslag. De herstructurering is een complex proces.” En dat blijkt – inmiddels loopt het project al ruim twee jaar.

Het projectteam begeleidt het omzettingsproces met grote zorgvuldigheid en laat zich daarbij adviseren door gerenommeerde (kerkrecht)juristen en fiscalisten. De bovengenoemde juridische fusie tussen lokale CGN-stichtingen staat voor eind december 2019 gepland, en CGN verwacht de daadwerkelijke omzetting naar kerkgenootschap in de eerste weken van 2020.

Op basis van hun genomen besluit zetten ook de bestuursleden van Stichting CGN Schermer hun handtekeningen onder het fusievoorstel.

Lees ook:

Nieuwe structuur voor CGN in zicht