Internationaal muziekproject: ‘Zing de boodschap de harten in’

Kinderen en jongeren vertellen over Jezus, op een manier die ze aanspreekt en blijft hangen – daarbij zijn muziek en zang van onschatbare waarde!

Internationaal mediaproducent BCC Media, verbonden aan Brunstad Christian Church, verzorgt online tv-programma’s met Bijbelverhalen, inspirerende inhoud en liederen voor diverse doelgroepen, waaronder kinderen en jeugd. Om de boodschap zo goed mogelijk over te brengen zijn er in alle werelddelen vertaalteams en muziekteams aan de slag om, speciaal voor de kinderen en jeugd, de teksten en liederen in hun eigen taal te vertolken en te nasynchroniseren. Veel afleveringen en liederen zijn in maar liefst dertien talen beschikbaar!

Bekijk ook: BrunstadTV met inspirerende inhoud en muziek

Ook in de CGN-gemeenten zetten vertalers, stemacteurs, zangers, zangcoaches en audiotechnici in hun vrije tijd hun schouders onder dit werk. Op de locaties van CGN Schermer, Terwolde, Twente en Groningen zijn bovendien muziekstudio’s ingericht, of er is studio-apparatuur aangeschaft voor in de zaal, om de liederen optimaal op te nemen. Om dit werk te ondersteunen is op 28 november in de zaal van CGN Groningen een workshop ‘zangproducties’ georganiseerd voor de zangcoaches, geluidstechnici en coördinatoren uit Groningen en Twente, ongeveer vijftien personen in totaal.

Muziekworkshop in de zaal van CGN Groningen voor zangcoaches, geluidstechnici en coördinatoren uit Groningen en Twente.

Deze dag stond in het teken van het aanreiken van handvatten voor dit werk. Het lag de organisatoren op het hart om samen de focus in dit werk helder te hebben: het gaat om het overbrengen van de boodschap in de liederen, waarbij de meer zangtechnische aspecten daaraan ondersteunend zijn.

We spreken met enkele vrijwilligers uit verschillende gemeenten die zich inzetten voor het inzingen en nasynchroniseren (dubben) van liederen en teksten.

Voor de Nederlandse kinderen en jeugd

In CGN Terwolde heeft eind mei een vergelijkbare muziekworkshop plaatsgevonden, en inmiddels vindt het vrijwilligersteam met zangcoaches en audiotechnici hun draai in het organiseren en begeleiden van opnamesessies. We vragen Martin, projectcoördinator in Terwolde, om er iets over te vertellen.

“We doen dit werk voor de Nederlandse kinderen en jeugd,” zegt Martin, die de opnamesessies zo goed mogelijk voorbereidt. “Tijdens de opnames houd ik in de gaten of het gewenste resultaat wordt behaald.”

Martin wil graag de vrijwilligers in zijn gemeente enthousiasmeren voor het werk. “Het is voor mij een enorme drijfveer om te weten dat dit werk eraan bijdraagt dat de kinderen en jeugd leren hoe ook zij deel mogen krijgen aan een leven met Jezus. Dit leven maakt mij blij en gelukkig van binnen, en dat wens ik een ieder van harte toe!”

Een van de liederen die in CGN Terwolde is opgenomen, behorend bij een aflevering voor tieners over roddelen en het gebruik van je tong.
Kinderen zingen in de zaal van CGN Terwolde liederen in die horen bij tv-programma’s aangeleverd door BCC Media.
Martin (op de achtergrond) volgt de opnames nauwkeurig, terwijl audiotechnici de mengtafels bedienen.

Focus op het overbrengen van de boodschap

Rick-Jan is in zijn vrije tijd coördinator van de studio-opnames in CGN Twente. “Ik zorg ervoor dat alles op z’n plek is op het moment van opname: dat de opnamelocatie beschikbaar is, dat de audiotechnicus geregeld is, dat de zanger of zangers gevraagd worden, dat de vertaling van het lied beschikbaar is en dat er een zangcoach aanwezig is.”

Hij is vanuit Twente afgereisd naar Stadskanaal voor de muziekworkshop van 28 november. “We leerden onder andere over de belangrijke rol van de zangcoach. We willen graag dat de boodschap van de liederen in de harten wordt gezongen, en daarbij heeft de zanger niet alleen de technische aansturing nodig maar vooral coaching in het overbrengen van de boodschap van het lied. De zanger heeft vaak al goed over de boodschap nagedacht en de taak van de coach is dan om hem tijdens de opname zo te begeleiden dat het er ook uitkomt.”

Rick-Jan is gemotiveerd voor zijn taak als coördinator: “Dit is een belangrijk werk! We hebben zoveel opbouwende en bemoedigende liederen die ons in allerlei situaties in het leven kunnen helpen. Ik heb zelf heel veel aan de liederen gehad en ben erg dankbaar dat ik hieraan mijn bijdrage mag leveren. Het is toch fantastisch dat bijvoorbeeld de jongeren, nog voor hun schooldag begint, door de liederen bemoedigd worden en geloof grijpen om die dag voor God te leven! Daarom zet ik alles op alles om de opnames zo goed mogelijk te laten verlopen.”

Rick-Jan neemt als coördinator uit CGN Twente deel aan de workshop op 28 november.

“Laat de kinderen tot Mij komen”

Joyce komt uit CGN Groningen en werkt graag mee aan het muziekproject. “In mijn gemeente ga ik ondersteunen als zangcoach. Dat betekent dat ik de opnames van kinderliederen begeleid, zorg voor een goede en ontspannen sfeer en de zangers ondersteun om de boodschap van de liederen op de juiste manier te vertolken. Tot nu toe heb ik nog niet meegewerkt aan het opnemen van kinderliederen, dus dit is nieuw voor mij!”

Ze heeft veel gehad aan de workshop. “We leerden vooral om het doel voor ogen te houden bij alles wat we doen. En we hoorden heel duidelijk wat het doel is: dat Jezus centraal staat en dat daar alles om draait. In de Bijbel staat dat Jezus zei: ‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet!’ De bedoeling is dat de liederen eraan bijdragen dat kinderen en jongeren Jezus leren kennen als hun persoonlijke Helper en Vriend in hun leven.”

Joyce (rechts) gaat als vrijwilliger aan de slag als zangcoach voor jonge zangtalentjes in CGN Groningen.

De theorie in praktijk brengen: hoe krijg je kinderen zó aan het zingen dat de boodschap overkomt?

Zelf zo leven als er geschreven staat in de liederen

“Het werd me duidelijk hoe belangrijk het is om goed te zijn voor de kinderen waar je mee werkt en waar we het voor doen,” vertelt Joyce. “Om ze hoog te achten, zoals Jezus dat deed. Maar ook dat het belangrijk is om zelf zo te leven als geschreven staat in de liederen. De liederen in ons liedboek ‘Wegen van de Heer’, maar ook de kinderliederen uit ‘Amandelbloesem’ zijn een grote hulp voor mijn leven als christen. De liederen zijn geschreven door mensen die zelf een leven met God hadden, dat maakt dat elk lied echt een boodschap heeft. Ik kijk ernaar uit om meer bezig te zijn met de inhoud van de liederen en te helpen om de boodschap van deze liederen te vertolken, zodat het tot hulp is voor meer mensen!”

Geluidstechnicus Frank uit CGN Schermer deelt zijn ervaring met het opnemen en afmixen van zangopnames tijdens de workshop met de technici en coaches uit de andere gemeenten.
Geluid goed opnemen is een vak apart, maar deze vrijwilligers raken er steeds meer bedreven in!