Dankbaar voor
gedreven vrijwilligers
die zich inzetten voor onze missie

Bijna alle activiteiten die CGN organiseert komen tot stand door de inzet van vrijwilligers. Hun inzet varieert van kleine, ondersteunende taken voor een bepaalde periode tot structurele inzet met een grote verantwoordelijkheid.

In aanloop naar de ‘nationale dag van de vrijwilliger’ op 7 december, willen we graag onze vrijwilligers bedanken voor alles wat zij doen!

Binnen CGN zijn honderden vrijwilligers actief. Hun inzet is onmisbaar voor het mogelijk maken van de vele activiteiten binnen CGN, voor diverse doelgroepen. We ervaren vrijwilligersinzet daarbij als een wezenlijk onderdeel van ons gemeenteleven waaraan ieder gemeentelid een waardevolle bijdrage kan leveren.

Het is ons streven dat al onze vrijwilligers zich met plezier en voldoening kunnen inzetten. Jong en oud, met de talenten en mogelijkheden die ieder afzonderlijk heeft. ‘Met elkaar en voor elkaar’ is daarbij het motto. Van het jeugd- en kinderwerk tot aan de techniek en media, en van vertaalwerk tot aan bestuurderstaken. Samen werken we eraan om het evangelie uit te dragen, en zo kunnen we mensen helpen om te leven in navolging van Jezus Christus.

Maak kennis met enkele van onze vele vrijwilligers!

Deze vrijwilligers hebben we eerder geïnterviewd voor deze website of voor het familieblad Oase.

Gijsbert

Videotechniek / Editing

“Als tiener mocht ik al meedraaien met fotografie en camerawerk. Ook het editwerk is een leuke uitdaging. Het is de dankbaarheid die mij drijft; er is veel in mij geïnvesteerd door anderen, en daarmee wil ik onze kinderen en jeugd zegenen. Ik ben vooral ontzettend blij dat ik mee kán zijn met vaardigheden die ik van jongs af aan heb geleerd.”

Jesse

Jeugd- en kinderwerk

“Dankzij de inzet van anderen heb ik sinds mijn kindertijd het evangelie gehoord. Dit heeft mij een gelukkige christen gemaakt, en ik ben blij dat ik iets terug kan geven aan de volgende generatie.”

Julia

Floormanager

“Als floormanager ben ik de contactpersoon tussen de producent en de techniek. Zelf heb ik veel gehad aan diverse uitzendingen, ook tijdens de coronatijd, daarom draag ik er graag mijn steentje aan bij. Je weet gewoon hoe blij mensen zijn dat ze dit thuis op hun beeldscherm kunnen bekijken voor hun eigen opbouw.”

Irene

Grafische vormgeving

“Met beelden kun je vaak veel meer zeggen dan met woorden én de boodschap blijft beter hangen. De meeste mensen zijn nu eenmaal visueel ingesteld, zeker kinderen en jongeren. Bij het Bijbelonderwijs zetten we daarom in op goede vormgeving. Ik vind het mooi dat ik met de talenten die ik gekregen heb, kan bijdragen om de Bijbelse boodschap te verspreiden!”

Emmy

Kinderwerk

“Het is een uitdaging om de boodschap heel eenvoudig aan jonge kinderen te vertellen. Ik vind het heel mooi om al heel jong het Woord in de harten van de kinderen te kunnen planten, om hen te vertellen dat ze altijd naar Jezus kunnen gaan en dat Hij hun vriend is.”

RINK

Jeugdwerk / Active

“In de praktijk komt het er op neer dat je het ontzettend leuk hebt met jongeren waarmee je samen bent, en tegelijkertijd oplet dat de sfeer goed blijft en iedereen de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft. Mijn wens is dat iedereen goede ervaringen heeft!”

Rianne

Zang / Kinderwerk

“Ik coach kinderen bij het inzingen van liedjes voor kinderprogramma’s. Je wordt er blij van als je merkt hoe gemotiveerd de kinderen zijn om te zingen. De eenvoudige boodschap in de liedjes kunnen ze goed begrijpen en onthouden. Dat blijft ze bij en kan ook later in hun leven een enorme hulp zijn, dat heb ik zelf ook ervaren.”

Arent-Jan

Jeugdwerk / Active

“Het is voor jongeren heel belangrijk dat ze zichzelf kunnen zijn en ze zich gewaardeerd voelen. Tijdens activiteiten met leeftijdsgenoten leren ze met elkaar omgaan en ze kunnen doen wat ze leuk vinden. Mijn wens is dat iedereen mag ervaren dat je midden in alle omstandigheden een heel blij en gelukkig leven kan leven.”

Hugo

Muziek

“Als muzikanten dragen we op onze manier bij aan de opbouw van de gemeente. De inhoud van de liederen versterkt de boodschap van de woordverkondiging. Vaak hoor je in de persoonlijke getuigenissen terug dat een zin of een couplet extra indruk maakt.”

Siemen

Team sociale veiligheid

“Als je van dichtbij ziet dat het jongeren lukt om zich positief te ontwikkelen, dan geeft dat enorm veel voldoening. Je gunt alle kinderen en jongeren een onbezorgde, positieve start van hun leven. Daar zet ik me graag voor in. We staan op de bres voor onze kinderen en jongeren!”

Laura

Kinderwerk / Active

“Het doel is in de eerste plaats dat de kinderen Jezus leren kennen. Jezus ging eerst zelf de weg, en zei daarna: Volg mij. Dat wil ik ook doen – eerst zelf Jezus navolgen, en dan kinderen uitnodigen: Volg mij! Want dit is de goede weg, dit maakt echt gelukkig. Dat wil ik graag uitdragen naar anderen!”

David

Zang en muziek

“Naast het arrangeren van liederen en het beoordelen van geluidstracks coach ik jonge zangers bij het inzingen, bijvoorbeeld voor een kinderuitzending. Ik wil de kinderen graag laten zingen met de gedachte dat de andere kinderen die het horen ook Jezus als vriend kunnen krijgen.”

Anneko

Vertaalteam

“We vertalen teksten van de internationale website naar het Nederlands op ChristenZijn.nl. Ik vind het een mooie uitdaging om steeds de juiste woorden te vinden die het beste de bedoeling van de schrijver weergeven. Als ik met het vertaalwerk bezig ben hoop ik altijd dat de lezer net zo bemoedigd en geïnspireerd raakt door de boodschap als ik zelf.”

Martine

Zang

“Al bij de voorbereiding voor het zingen denk ik na over de tekst, en op welke manier dat het beste gezongen kan worden, zodat de boodschap duidelijk overkomt. Ik vind het mooi dat ik aan de kinderen mag vertellen wat mij zo heeft geholpen en zo gelukkig maakt! Als ik zing, dan bid ik ervoor dat het de harten van de kinderen in gezongen mag worden.”

Frank

Geluidstechniek

“Ik vind het heel gaaf om met talenten die je van God hebt gekregen je zo in te zetten dat de boodschap extra goed naar voren kan komen voor de mensen. Het mooie is dat je met geluidstechniek dingen extra kunt benadrukken en ervoor kunt zorgen dat er beleving in zit.”

Peter

Vertaalteam

“De visie om het zendingsbevel van Jezus te vervullen en het evangelie te verspreiden naar alle landen en talen, en hen tot discipelen te maken, inspireert mij enorm om mijn steentje bij te dragen. Aan ons als vertalers de taak om de boodschap in dezelfde geest en enthousiasme te vertolken naar onze eigen taal.”

Edith

Jeugdwerk / Active

“Ik vind het belangrijk dat we aansluiten bij de behoefte van de jongeren, en dat ze in een goede sfeer nieuwe vrienden kunnen maken en het gezellig hebben. Je merkt dat ze er enorm blij van worden om elkaar te zien en samen leuke dingen te doen.”

Heidi

Kinderwerk / Dubbing voor BrunstadTV

“Om mee te mogen helpen met het dubbing project is één groot feest! De liederen die we inzingen zijn van onschatbare waarde, want ze hebben zo’n enorme boodschap. Door ze te dubben kunnen alle kinderen het horen in hun eigen taal!”

Agathe

Coördinatie livestream

“Ik mag ervoor zorgen dat de verschillende disciplines (techniek, decor, muziek en zang) bij elkaar komen om samen tot een goed geheel te komen. Ik hoop dat we mogen gaan bijdragen aan nog meer kijkersvreugde.”

Maaike

Jeugdwerk / Active

“Het is belangrijk dat je elkaar niet alleen op de samenkomsten spreekt wanneer het over de Bijbel gaat, maar ook daarbuiten samen dingen onderneemt waar het christen zijn ook in praktijk kan worden gebracht. Zo vinden de jongeren aansluiting bij leeftijdsgenoten binnen de gemeente, je ziet vriendschappen ontstaan en ze krijgen voorbeelden waar ze zich aan kunnen optrekken.”

Rina

Kinderwerk

“Als team werken we intensief samen, dan leer je elkaar goed kennen en ontdek je elkaars talenten. We willen de kinderen iets meegeven voor het leven: de boodschap dat God altijd dichtbij is, ook al zien wij Hem niet. En hoe veilig we zijn als we dicht bij Hem blijven.”

GERT

Bestuur

“CGN is een bruisende gemeenschap op alle niveaus en binnen alle geledingen waar ik mij met vreugde voor inzet en waarbij ik voortdurend op zoek ben naar mogelijkheden om het geheel nog beter te faciliteren.”

Hanneke

Regie-assistentie

“Tijdens de opnames vertel ik de cameramensen en regisseur wat er gaat gebeuren, zodat ze op tijd de juiste mensen in beeld kunnen brengen: een solist die begint met zingen, of een muzikant die een mooie melodielijn speelt. Als wij als team gefocust zijn, kunnen we met de beelden de boodschap ondersteunen en onderstrepen, dát is ons doel!”

Jaap-Willem

Regisseur / Art director

“Ik heb onder andere gewerkt aan kinderproducties. Als je aan zo’n project werkt dan heb je een duidelijk doel voor ogen: mijn wens is dat de kinderen leren dat ze altijd op Jezus kunnen vertrouwen, ook op momenten dat het moeilijk is. Samengevat help ik vooral bij hoe we de boodschap visueel zo goed mogelijk neerzetten.”

Vrijwillige inzet

Voor het jaarverslag van 2020 hebben we de vrijwillige inzet voor landelijke CGN-activiteiten zo goed mogelijk in kaart gebracht, zie de infographic hiernaast. De inzet voor lokale CGN-activiteiten is hierbij niet inbegrepen.

In de acht CGN-gemeenten zetten nog veel meer vrijwilligers zich in om zorg te dragen voor bestuurlijke taken, de organisatie en invulling van de christelijke bijeenkomsten, kinder- en jeugdsamenkomsten en andere momenten van samenzijn in de eigen gemeente, de mediatechniek, catering, welzijn en veiligheid, muziek en zang, het voorgangerschap en andere taken die ondersteunend zijn aan het gemeenteleven.

Daarnaast zetten veel jongvolwassenen in onze gemeente zich in voor sport- en activiteitenvereniging Active als begeleider en mentor van (groepjes) kinderen en jeugd, tijdens clubactiviteiten, jeugdkampen en sport.