CGN Meiweekend op Brunstad: “Samenbindend, geloofsversterkend en ontspannen”

Vertrouwd en toch heel uniek: voor het eerst in meer dan twee jaar kwamen we als landelijke gemeente een lang weekend bij elkaar – dit keer niet in eigen land, maar op conferentielocatie Brunstad in het zuiden van Noorwegen.

Met hoge verwachtingen reisden bijna 1.500 gemeenteleden uit Nederland in de meivakantie naar Oslofjord Convention Center, dat we kennen van de conferenties van Brunstad Christian Church (BCC), de internationale geloofsgemeenschap. Tijdens dit evenement van donderdag 5 mei tot en met zaterdag 7 mei hoorde je op het conferentieterrein alleen Nederlandse klanken van kinderen, jongeren en ouderen. Ook de samenkomsten in de grote zaal waren (grotendeels) in het Nederlands.

Samen met Active sport- en activiteitenvereniging organiseerde CGN op Brunstad dit meerdaagse nationale evenement, met op het programma opbouwende avondsamenkomsten, maaltijden en activiteiten voor diverse doelgroepen; een compacte versie van voorgaande Meiweken.

Kostbare momenten van samenzijn

“Samenbindend, geloofsversterkend en ontspannen,” zo typeerde een van de deelnemers de christelijke conferentie op Instagram, waarmee hij verwoordde wat bij veel gemeenteleden leefde. Om weer met zo’n grote groep Nederlandse geloofsgenoten samen de Bijbelse verkondiging te mogen horen en de onderlinge gemeenschap te ervaren, was iets waar velen naar hebben uitgezien. Het programma bood ruim de tijd om elkaar te kunnen spreken en juist deze gesprekken tussendoor – tijdens de gezamenlijke maaltijden, in de zon op het terras, bij de fjord of in de appartementen – bleken kostbare momenten voor het uitwisselen van geloofservaringen en het aanhalen van banden met vrienden uit andere CGN-gemeenten.

Bij de grote zaal en voor de sportarena op het terrein konden gezinnen, jongeren en ouderen elkaar ontmoeten.
Oslofjord Convention Center biedt veel overnachtingsplekken in de appartementen, en de verzorgde maaltijden werden samen genuttigd op de terrassen en in de banketzalen.
De gezamenlijke maaltijden nodigden uit tot ontspannen en geloofsversterkende gesprekken.
Sommige gezinnen arriveerden al eerder in de week op Brunstad en vermaakten zich onder andere bij de fjord met krabben zoeken.
Gesprekken tijdens een bijeenzijn met lunch voor 60+ met woordverkondiging, zang en muziek.
Weerzien van vriendinnen uit verschillende gemeenten tijdens het ontbijtbuffet.
Tot ’s avonds laat gelegenheid voor een spelletje met je kameraden.

Volharden in de leer van de apostelen

Al was het een Nederlandse conferentie, we voelden ons bevoorrecht dat onder andere Bjørn Nilsen en Sverre Riksfjord uit Noorwegen ons kwamen versterken. Heel dankbaar waren we dat we het weekend mochten beginnen met een videoboodschap van voorganger Kåre J. Smith.

In de eerste samenkomst werd ons treffend de eerste christelijke gemeente voor ogen geschilderd, die met duizenden eensgezind bijeenkwamen.

“En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.” Handelingen 2:42. Als gemeente in Nederland werden we vermaand om datzelfde te doen, en om “een van hart en een van ziel” te zijn (Handelingen 4:32). Dit weekend merkten we hoe harten samensmolten dankzij het geloof in het evangelie, dat ons als mensen in vrijheid stelt om de levende God te dienen. Dit kwam ook terug in de geloofsgetuigenissen tijdens de samenkomsten.

Sverre Riksfjord uit de nabijgelegen BCC-gemeente Tønsberg was een van de sprekers tijdens de bijeenkomst.
Naast samenzang waren er gelegenheidskoren die geestelijke liederen ten gehore brachten.
Jan-Hein Staal begroette ook de mensen die de samenkomst thuis volgden via de streaming.

Vrijwilligersteams onmisbaar

Het organiseren van een Nederlands evenement in Noorwegen is geen alledaagse gebeurtenis, en dit brengt natuurlijk uitdagingen met zich mee. Dankzij een gedegen voorbereiding en de soepele communicatie met Oslofjord Convention Center en BCC Media konden de Nederlandse vrijwilligersteams hun onderdelen goed uitvoeren, tot zegen van de deelnemers.

Naast de organisatie van de samenkomsten, de zang en muziek, de kinder- en jeugdactiviteiten en de overall organisatie, was er nóg een team absoluut onmisbaar: het techniekteam. Sigurd Zwart uit CGN Groningen maakt deel uit van dit team en omschrijft zijn rol als Technical Operations Manager. Dat betekent dat hij ervoor zorgt dat alle technische middelen vooraf op de plek zijn en alles optimaal functioneert, zodat het techniekteam van ongeveer 40 vrijwilligers de juiste randvoorwaarden heeft om het evenement goed te laten verlopen.

Het gesproken woord staat op nummer één

Sigurd Zwart

“Licht, geluid en beeld zijn nodig om de boodschap te ondersteunen; om die te versterken en meer tastbaar te maken,” vertelt Sigurd. “Daarover wordt van tevoren al nagedacht: wat laten we zien en horen als ondersteuning van de boodschap? Neem bijvoorbeeld de liederen: je hebt krachtige geloofsliederen met meer tempo en vaak een pittige drumpartij die goed versterkt moet worden. Maar je hebt ook lofzangen en andere liederen die meer gedragen worden gezongen. Met de audiotechniek ondersteunen we deze keuzes, en we passen ook het licht en het beeld van de achtergrondschermen hierop aan.”

“Maar,” benadrukt hij, “uiteindelijk staat het gesproken woord altijd op nummer één. Bijvoorbeeld, de sprekersmicrofoon moet het altijd doen, en die moet een heldere klank hebben. Als een ondersteunend filmpje niet helemaal soepel loopt is dat super jammer – maar de verkondiging, dát is het belangrijkste van een samenkomst.”

“De verkondiging, dát is het belangrijkste van een samenkomst.”

Een groep van circa 40 vrijwilligers zet zich in voor de techniek tijdens dit weekend.

Extra ervaring opgedaan in coronatijd

In de afgelopen jaren is het binnen de meeste CGN-gemeenten de standaard geworden dat samenkomsten worden gestreamd, vanwege de groepsbeperkingen tijdens live bijeenkomsten in de coronaperiode. Daardoor is in veel gemeenten extra ervaring opgedaan met video- en geluidsopnamen, en zijn meer mensen betrokken geraakt bij de techniek. Sigurd: “We zien dat er nu veel constanter gebruik wordt gemaakt van de technische mogelijkheden, en daardoor neemt ook de pool met beschikbare vrijwilligers toe voor een landelijk evenement. Zo proberen we de lasten beter te verdelen, en kunnen vrijwilligers elkaar afwisselen en een deel van het evenement gewoon meemaken als deelnemer.”

Internationale samenwerking met BCC

De samenwerking met BCC Media was constructief en de voorbereidingen verliepen ontspannen. “Door hun jarenlange ervaring snappen de mensen van BCC Media precies wat nodig is om een evenement goed te laten verlopen,” vertelt Sigurd. “Aan de start van het Meiweekend hebben de beeld-, licht- en audioteams uitleg gekregen, en daarna is het aan ons overgedragen. Er was een huistechnicus beschikbaar voor vragen, maar we hebben dit evenement verder zelf gedraaid, zonder hulp. Dat was wel heel gaaf! Wat ook helpt is dat een aantal vrijwilligers uit Nederland al eerder hebben meegedraaid met BCC Media tijdens internationale conferenties, en we hebben ook gevraagd wie er in de toekomst vaker zou willen meehelpen met evenementen op Brunstad. Veel jongeren reageerden mega-enthousiast, en het mooie is, dat dan ook de pool voor BCC Media groter wordt om uit te putten.”

Veel crewleden hebben eerst ervaring opgedaan in hun eigen gemeente.

Ruimte voor ingevingen tijdens bijeenkomsten

In de middagen is het techniekteam bezig met de soundchecks, en waar nodig een generale repetitie, zodat de inhoud van liederen of andere onderdelen tot hun recht komen tijdens de avondsamenkomst. Voorafgaand aan de bijeenkomsten worden ook eventuele presentaties, filmpjes en teksten van liederen aangeleverd aan de techniek. “Voor de hele organisatie is het een uitdaging om dat op tijd aan te leveren; soms moet er op het laatst nog iets gefinetuned worden,” legt Sigurd uit. “Maar we willen het startklaar hebben voordat de samenkomst begint.”

“Eigenlijk is het onze grootste uitdaging om tijdens zo’n evenement niet te worden opgemerkt.”

Toch zijn deze nationale samenkomsten niet te strak geregisseerd; we geloven dat Gods Geest wil spreken en werken, en daarom moet er ruimte zijn voor ingevingen buiten het draaiboek om. Zo kan het voorkomen dat vlak voor een bijeenkomst nog inspiratie is om een onderdeel nét iets anders te doen. Dat vraagt een grote flexibiliteit van de techniek. Sigurd: “We werken eraan dat de basis super stabiel is, zodat we daar geen zorgen meer om hebben. Dan kun je je erop focussen om juist die ingevingen zo goed mogelijk te ondersteunen.”

“Eigenlijk is het onze grootste uitdaging om tijdens zo’n evenement niet te worden opgemerkt. Dat we als techniek zó ondersteunen, en we de personen en materialen zo op hun plek hebben, dat de mensen in de zaal bijna niet merken dat we er zijn – dat is een goed teken, dan loopt het vlekkeloos.”

De video- en audiotechnici staan paraat om in te spelen op wat er op dat moment nodig is.

Opgroeiende generatie betrekken

Sigurd betrekt graag de opgroeiende generatie bij de techniek. “Je hebt jongens en meiden die heel veel dingen leuk vinden, bijvoorbeeld ijshockey, voetbal, én de techniek. Maar je hebt ook een groep die niet zoveel van sport houdt, maar dit wel heel leuk vindt. Dan is het fantastisch dat ze hierin kunnen meedraaien, en bijvoorbeeld als vijftien-, zestienjarige kunnen beginnen met kleine klusjes zoals het uitrollen van kabels. Door vanaf jonge leeftijd mee te groeien, kunnen ze in de toekomst een waardevolle bijdrage leveren.”

“Door me in te zetten voor muziek en techniek, bleef ik dicht bij de veilige bron, de verkondiging van het evangelie.”

Zelf heeft hij er ook veel aan gehad om al jong betrokken te worden bij de techniek en bij de muziek in zijn eigen gemeente en op landelijk niveau. “Het was voor mij als jongere best een zoektocht: wat wil God van mij? Hoe kan ik God dienen? Hoe kom ik tot zo’n leven en die blijdschap die ik zie bij mijn voorbeelden? Door me in te zetten voor muziek en techniek, bleef ik dicht bij de veilige bron, de verkondiging van het evangelie. Waardoor ik de genade kreeg om zelf tot zo’n leven te komen. Ik hoop en geloof dat ook deze jongeren al jong Jezus vinden, en de weg ontdekken die God voor hen persoonlijk heeft klaargelegd.”

Hij is dankbaar dat hij eraan mag bijdragen dat de boodschap de harten van de toehoorders raakt. “Dat is waar we het allemaal voor doen!”

Overleg bij de regie tijdens de generale voor de kindersamenkomst.

“Ik wil Jezus volgen”

De sprekers op de jeugdsamenkomst op vrijdagavond 6 mei moedigden de jongeren aan om een krachtig besluit te nemen. Gastspreker en voorganger Bjørn Nilsen haalde een kinderlied aan: “Ja, nu weet ik wat ik wil, ik wil Jezus volgen!” Het eenvoudige lied vond weerklank in vele harten.

We hoorden ook de geschiedenis van de blinde man langs de weg naar Jericho, die riep: “Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij!” (Lukas 18:25-43.)

Hij wilde niets liever dan weer kunnen zien – en dat verlangen leeft ook in velen van ons, om met geestelijke ogen te kunnen zien wie Jezus is, en welke heerlijkheid zijn evangelie ons geeft. Net zoals deze man kunnen ook wij behouden worden door ons geloof.

De bijeenkomst sloot af met gebed, waarna de jongeren elkaar in en rondom de Oslofjord Arena konden ontmoeten, waar ook diverse ijshockeywedstrijden plaatsvonden tussen de teams van verschillende CGN-gemeenten.

Gods Woord, de Bijbel, staat centraal in de samenkomsten van het Meiweekend.
Bjørn Nilsen vertelt de jongeren over de blinde man die door zijn geloof behouden werd.
Meer dan 600 jonge mensen luisteren aandachtig naar de hoopvolle boodschap van de jeugdsamenkomst.
IJshockeywedstrijd in de Oslofjord Arena tussen de teams van verschillende gemeenten na de avondsamenkomst.

Binnenkort vertellen we meer over het kinderwerk tijdens het CGN Meiweekend.