Terugblik zomerperiode 2022

Dankbaar kijken we terug op een inhoudsrijke zomerperiode, waarin we met geloofsgenoten uit alle werelddelen bijeenkwamen tijdens de twee zomerconferenties, georganiseerd door Brunstad Christian Church (BCC).

Met name de conferentie in augustus trok een flinke deelname vanuit Nederland: ruim 1300 gemeenteleden uit CGN waren tussen 2 en 9 augustus te vinden op conferentielocatie Brunstad in het zuiden van Noorwegen. Het programma was erop gericht om de conferentieperiode maximaal te benutten en tot een onvergetelijke en geloofsversterkende ervaring te laten zijn voor deelnemers van alle leeftijden. De gezamenlijke maaltijden gaven extra gelegenheid tot goede gesprekken, met bemoediging en het delen van geloofservaringen.

De conferentie in augustus had in totaal circa 7000 deelnemers vanuit 35 landen. Foto: BCC.

De belangrijkste boodschap

Op dinsdag 2 augustus startte de augustusconferentie met een openingsbijeenkomst. “Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. Laat alles bij u in liefde gebeuren,” las Kåre J. Smith voor uit 1 Korinthe 16:13-14. Hij sprak erover dat God een werk wil doen in degenen die geloven, en als zij waakzaam zijn, dan kunnen zij horen wat Hij tot hen wil zeggen. Zulke mensen komen veel samen om te leren werken als één lichaam, en ze verlangen ernaar bij te dragen aan het werk om de hele wereld te bereiken met het evangelie.

Kåre benadrukte: “Een belangrijkere boodschap dan God aan ons gegeven heeft in de Zoon bestaat er niet. Hij gaf het beste en het grootste dat Hij had: Hij gaf zijn eigen Zoon voor onze verlossing! En wij verkondigen de boodschap van de Zoon, en we wensen dat de hele wereld deze boodschap zal horen. We werken er hard aan dat dit zal gebeuren!”

De opbouwende bijeenkomsten met verkondiging uit Gods Woord zijn de kernelementen van het conferentieprogramma. Foto: BCC.

Gevarieerd programma met woordverkondiging, Bijbelonderwijs en zang

De conferentie kende diverse bijeenkomsten voor uiteenlopende doelgroepen: algemene samenkomsten, jeugdbijeenkomsten, en dagen speciaal gericht op jonge mannen of jonge vrouwen. Ook was er een Tweensday voor de tieners, twee Bible Kids Days voor de kinderen, en een seniorenbijeenzijn. Naast de bijeenkomsten en de gezamenlijke maaltijden was er ruimte om recreatieve of sportieve activiteiten te ondernemen, of te genieten van het zomerweer bij de fjord.

Lees meer over de Bible Kids Days tijdens de conferentieperiode

De samenzangavond op zondag 7 augustus was voor veel deelnemers een van de hoogtepunten, waarop het ene na het andere lied uit de zangbundels ‘Wegen van de Heer’ en ‘Amandelbloesem’ de revue passeerde – en de hele zaal zong uit volle borst mee. De boodschap en de kracht van de liederen, waarin de hoop van het evangelie naar voren kwam, beroerde vele harten en liet een diepe indruk na.

Een impressie van het samenzijn tijdens de conferentieperiode:

Samen eten nodigt uit tot goede gesprekken en het uitwisselen van geloofservaringen.
De ruimte in het programma tussen de samenkomsten door bood gelegenheid voor ontspannen samenzijn en genieten van het zomerweer.
Een concertavond op het plein trok veel bezoekers. Foto: BCC.
Aandacht voor muziek en zang tijdens het concert. Foto: BCC.

Zangbijdrage vanuit Nederland

Tijdens de laatste bijeenkomst van de conferentie zingt een groep van veertig Nederlanders het afsluitingslied. Amy (31) uit gemeente Gelderland is een van hen, en ze heeft ook in de voorbereidingen ondersteunende taken verricht. We treffen haar na een van de ochtendsamenkomsten op het zonovergoten plein voor de zaal. Ze vertelt: “In juli heb ik een van de oefeningen geleid, wat betekent dat ik de zangers help om alle partijen goed in te studeren, met de juiste noten en de juiste intonatie, zodat de boodschap goed naar voren komt.”

Het lied uit de zangbundel ‘Wegen van de Heer’ gaat over de rust en zekerheid die we mogen ervaren in het leven als we ons leven op de rots (op God) bouwen. Amy: “Het is een krachtig lied, met een boodschap die een bevestiging is van de hele conferentie; we slaan vast wat we hebben gehoord, als een getuigenis van ons geloof. Dat moet duidelijk naar voren komen en het past om dat met overtuiging te zingen.”

Over haar motivatie om zich voor dit onderdeel in te zetten zegt ze: “Iedereen heeft zo zijn talenten en ik ben dankbaar dat ik mijn talent voor zang en muziek kan inzetten, en bij de oefeningen mag ondersteunen. Ik zie hoeveel werk daarin gaat zitten achter de schermen, en dan help ik graag mee!”

Amy uit gemeente Gelderland vertelt tijdens de lunch over wat de conferentie voor haar en haar gezin betekent.

Leven in een geest van geloof

Voor haar gezin ervaart Amy het als een zegen om op de conferentie te zijn. “Omdat we hier enkele jaren niet met het gezin zijn geweest, hebben twee van onze kinderen Brunstad nog nooit meegemaakt. Het is zo mooi om te zien wat er allemaal voor de kinderen is georganiseerd en hoe ze hier genieten! We ontmoeten hier ook familie en vrienden uit Engeland, mijn geboorteland, en sommigen van hen zien nu ook mijn kinderen voor het eerst. Dat is heel speciaal! Wat ik meeneem uit de samenkomsten is wat we hoorden over de geest van het geloof. Als moeder in mijn gezin betekent die geest van geloof allereerst dat ík als moeder veranderen mag! Dat ik groei in geduld, dat er ontwikkeling komt in het goede – dat maakt dat mijn kinderen een goede kindertijd hebben, en ervaren dat het evangelie in de praktijk écht werkt.”

En dat verlangen naar een oprecht christenleven komt naar voren in de vele gesprekken tussen medegelovigen, en in de getuigenissen tijdens de bijeenkomsten. We zijn aangespoord om in de situaties van alledag te leven in de geest van geloof, die ons moed en kracht geeft om te leven naar Gods wil.

Lees meer over de Nederlandse bijdragen aan de conferentie
Een groep van veertig Nederlanders zingt het afsluitende lied op de slotavond van 9 augustus. Foto: BCC.

Gerelateerde artikelen