Dankbaar om te mogen bijdragen aan een inhoudsrijke zomer

De conferentieperiode van Brunstad Christian Church gaf ons gelegenheid om met medegelovigen uit andere landen de internationale geloofsgemeenschap te zegenen met vrijwilligersinzet, organisatietalent, zang en muziek.

De twee internationale zomerconferenties van BCC zijn alweer achter de rug, maar de goede herinneringen blijven. Veel gemeenteleden uit Nederland waren dankbaar dat zij actief betrokken konden zijn door als vrijwilliger mee te helpen aan de organisatie en ondersteunende taken. We spreken met enkele enthousiaste vrijwilligers over hun motivatie en ervaringen.

Lees ook: Terugblik zomerperiode 2022

Organisatie kinderactiviteiten

Tijdens de conferentie van augustus kreeg Nederland de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de activiteiten van twee ‘Bible Kids Days’ en de overige kinderactiviteiten. Samen met een medevrijwilliger was Janice (27) uit gemeente Twente verantwoordelijk voor de praktische uitvoering. Ze vertelt:

“De gemeenten in Denemarken verzorgden deze programmaonderdelen tijdens de juliconferentie. Wij konden hun evaluatiepunten mooi meenemen tijdens de tweede conferentie, al waren we natuurlijk al in maart begonnen met de voorbereidingen. Alles moest geregeld worden: van het bedenken van de activiteiten tot het voorbereiden en uitvoeren ervan. Dat nam meerdere avonden per week in beslag, waarbij er wekelijks een voortgangsoverleg was met een team van BCC Event.”

Janice was een van de verantwoordelijken voor de activiteiten tijdens de kinderdagen.

“Ruimte voor eigen inbreng”

Janice heeft veel geleerd van de samenwerking met het team van BCC. “Ze gaven ons veel vertrouwen en er was ruimte voor onze eigen inbreng. Ik ben ervan onder de indruk hoe positief de insteek vanuit BCC steeds was, ook als we tegen uitdagingen aan liepen. We kregen constructieve feedback en altijd op een positieve manier, vastbesloten om het te laten lukken. Je voelt de liefde en de drive van de coördinatoren om het tot een succes te maken, en dat werkt zo aanstekelijk! Ik kende deze mensen nog niet, maar het zijn inmiddels echt goede vrienden geworden, omdat je zo intensief hebt samengewerkt.”

Lees meer over de Bible Kids Days
Een bijeenkomst voor de kinderen op 5 augustus met als onderwerp: Luisteren naar Jezus’ stem.

De lat lag hoog; er moest een divers aanbod komen van activiteiten met voor elk wat wils. Aangevuld met een veiligheidsplan, een elektra-plan en diverse plattegronden en tekeningen. Janice: “En natuurlijk een plan B voor als het slecht weer zou worden. We baalden wel een beetje toen het de eerste dag van de kinderactiviteiten regende, maar voor de kinderen maakte het niets uit. We zagen gezichtjes waarop de schmink was uitgelopen – maar aan hun blije gezichtjes te zien hadden ze het naar hun zin! Ook de begeleiders bij de posten waren zo enthousiast en betrokken, dat straalt af op de kinderen.” Toen op de tweede ‘Bible Kids’ dag de zon scheen, maakte dat het geheel extra feestelijk.

Bekijk een impressie van de kinderactiviteiten:

1250 shifts ingevuld door vrijwilligers

Naast de organisatie voor de kinderactiviteiten was Janice ook betrokken bij het plannen en organiseren van de overige shifts die door vrijwilligers werden ingevuld – van toezicht bij activiteiten tot ondersteuning bij de maaltijden. “Als Nederlanders mochten we 1250 shifts vullen. In de appgroep die we daarvoor hadden opgericht brak het enthousiasme los: mensen dachten actief mee, boden spontaan extra diensten aan. Je merkte bij iedereen: We voelen ons thuis op Brunstad en daarom willen we graag meebouwen.”

Zo ervaart Janice dat zelf ook: “Als je mag meehelpen op Brunstad krijg je een heel andere beleving van de conferentie dan wanneer je er ‘te gast’ bij bent. Als vrijwilligers hebben we met verwachting naar de conferentie toegeleefd, en we hebben ons al maanden verheugd op de kinderdagen. Ik heb zelf zo’n fijne kindertijd gehad in de gemeente, dan wil je heel graag iets doen zodat de kinderen die nu opgroeien dat ook ervaren. Het geeft een megavoldoening als je ziet hoe blij de kinderen ervan worden!”

Het uitdelen van de maaltijden was een van de vrijwilligersactiviteiten waarvoor veel shifts werden gevuld.

“Even los van je dagelijkse situaties”

Een van de vrijwilligers die verschillende van de shifts heeft ingevuld is Daniël (36) uit gemeente West-Nederland. We spreken hem net buiten de grote zaal, op het plein waar het krioelt van mensen die hun lunch komen halen, om vervolgens aan de klaargezette tafels te schuiven. Daniël vertelt:

“Samen met andere vrijwilligers ondersteun ik tijdens de maaltijden. De ene keer staan we achter de tafel waar de maaltijden worden uitgedeeld, de andere keer houden we in de gaten of de rijen goed zijn verdeeld bij de verschillende tafels. En na het eten loop ik rond met een vuilniszak om alle afval op te ruimen. Ik kan mensen helpen en een praatje maken; dat is gezellig en ik doe het met veel blijdschap en plezier.”

Daniël tijdens zijn shift: “Ik doe het met veel blijdschap en plezier.”

Daniël gaat vaak en graag naar de conferenties. “Tijdens zo’n conferentie word je als het ware opgeheven als een arend boven de aarde; je komt even los van je dagelijkse situaties. Het maakt dat ik weer extra besef waar ik voor leef, dat helpt mij om de koers te bewaren. Als ik straks weer thuis ben, in mijn dagelijkse omstandigheden, dan wil ik heel waakzaam zijn en vasthouden aan wat ik geloof. Het is in deze tijd zo gewoon dat de zonde maar geaccepteerd wordt, en als je als christen iets anders kiest, dan wordt dat vaak niet gewaardeerd of niet begrepen. Maar de kracht die in Gods Woord ligt is juist zo gezondmakend, dat gun ik iedereen!”

Lees meer over een Nederlandse zangbijdrage
Samen de maaltijden gebruiken – zo worden vriendschappen gemaakt en verdiept tussen christenen uit diverse gemeenten en culturen.

Zomerkamp voor tieners

Voorafgaand aan de conferentie van augustus namen honderden Nederlandse jongeren deel aan een vierdaags zomerkamp van Brunstad Ungdomsklubb (BUK). Het evenement is gericht op tieners, en had in totaal 4800 jonge deelnemers uit maar liefst 28 landen.

De BUK-camps bieden een unieke mix van Bijbelonderwijs, opbouw en uitdagende activiteiten. Vanuit Nederland wordt dit camp begeleid en ondersteund vanuit vereniging Active, waarbij vele vrijwillige mentoren de tieners helpen. Bekijk de slideshow voor een impressie!

Gerelateerde artikelen