Gevangenisstraf na lastercampagne en bedreigingen tegen CGN

Vandaag heeft Rechtbank Noord-Nederland de Nederlander Marcel V., woonachtig in Spanje, veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar. Dit naar aanleiding van een strafzaak die volgde op aangiften vanwege (pogingen tot) afpersing, bedreiging en laster van organisaties en personen binnen het netwerk van Christelijke Gemeente Nederland (CGN) en de Noorse zustergemeente Brunstad Christian Church (BCC).

In de afgelopen jaren is de christelijke geloofsgemeenschap in Europa en in de Verenigde Staten geconfronteerd met een opeenvolgende reeks van zaken als: brandstichtingen, afpersingen, lastercampagnes, oplichting en verduistering.

David Nooitgedagt

David Nooitgedagt, bestuurder van Stichting Christelijke Gemeente Nederland laat in een reactie weten:

“Wat we de afgelopen 7 jaar hebben meegemaakt als christelijke gemeente is een niet voor te stellen nachtmerrie geweest voor met name voorgangers, bestuurders, leden van de geloofsgemeenschap en hun kinderen. We zijn heel blij dat steeds meer zaken worden opgehelderd naar aanleiding van politieonderzoek en strafzaken zoals deze waarin Marcel V. is veroordeeld.”

Strafverleden Marcel V.

Tijdens de zitting over de zaak van V. op 2 juni jl. zei de voorzitter van de rechtbank ook geschrokken te zijn van het strafverleden van Marcel V. die bij elkaar al meer dan 10 jaar van zijn leven heeft vastgezeten in verband met o.a. brandstichting, oplichting, fraude, wapens en munitie.

Uitspraak van de rechtbank

In de uitspraak van vandaag tegen V. vermeldt de rechtbank:

“De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. Verdachte heeft geprobeerd om verschillende personen gelinkt aan Brunstad Christian Church (BCC) en de Nederlandse zusterorganisatie de Christelijke Gemeenschap Nederland (CGN) af te persen en te chanteren. Het is een feit van algemene bekendheid dat slachtoffers van afpersing en chantage lange tijd kampen met gevoelens van angst en onveiligheid. Verdachte heeft zich hiervan geen enkele rekenschap gegeven. Evenmin heeft hij verantwoordelijkheid genomen voor de door hem gepleegde feiten.
Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan smaadschrift. Verdachte heeft een grote hoeveelheid aan artikelen geplaatst over verschillende personen, waarin hij hen beschuldigt van onder meer diefstal, verduistering, oplichting en witwassen. De eer en goede naam van deze personen zijn hierdoor aangetast. Publicaties op internet zijn tegenwoordig voor veel mensen eenvoudig te vinden en de gevolgen van deze aantijgingen kunnen dan ook verstrekkend zijn.”

Afpersingen, bedreigingen en een lastercampagne

V. was voor zijn slachtoffers een onbekende totdat hij afdreigingsberichten begon te sturen naar personen en organisaties binnen de geloofsgemeenschap. Dit begon in maart 2016, enkele weken nadat Jonathan van der L. in voorarrest was genomen als verdachte in een grootschalige fraudezaak.
V. stuurde vanaf maart 2016 dreigberichten naar CGN en de fondsenwervingsorganisatie van CGN en diverse personen binnen de geloofsgemeenschap, waarmee hij 850 duizend euro eiste voor het uit de media houden van volgens hem belastende informatie. Hij zou volgens eigen zeggen een overeenkomst hebben op grond waarvan de geloofsgemeenschap hem dit geld schuldig zou zijn, maar alle betrokkenen ontkennen het bestaan van zo’n overeenkomst en V. heeft geen overeenkomst aangetoond. Er is ook door geen van de slachtoffers geld aan V. betaald. Vanaf eind 2020 beheerde Marcel V. een haatsite die hij vulde met honderden pagina’s met beledigende teksten en afbeeldingen, onsamenhangende leugenverhalen.

Wie was opdrachtgever?

“Waarom verdachte deze slachtoffers heeft uitgekozen is voor mij niet duidelijk geworden,” zei de officier van justitie op 2 juni in de rechtszaal. “Wel duidelijk is, dat de e-mails en de website grote impact hebben gehad op de slachtoffers.”

Ook de rechters vroegen naar de motivatie van V. Een van de rechters noemde Ben van Wijhe, in verband met de betaling van advocaat Aldo Verbruggen. Aldo Verbruggen speelde een dubieuze rol in de strafzaak van Jonathan van der L., waarmee (voorgangers van) de geloofsgemeenschap in diskrediet werden gebracht; op onjuiste gronden, zoals later bleek.
Verbruggen is recentelijk voorwaardelijk geschorst door de Amsterdamse tuchtrechter.
Van der L. werd dit jaar veroordeeld voor valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en witwassen van miljoenen die hij van een goededoelenstichting in de geloofsgemeenschap had gestolen.
In de politieverhoren heeft V. verteld dat hij contact heeft gehad met Ben van Wijhe en dat Van Wijhe hem informatie had verstrekt voor zijn website. De rechter refereerde aan informatie van V. in het strafdossier: “Het lijkt erop dat u betaald krijgt voor het schrijven op uw website?” V. ontkent dat hij betaald wordt. Hij wil geen naam noemen van zijn “maat” met wie hij volgens eigen zeggen heeft samengewerkt.

“Het is natuurlijk buitengewoon verontrustend dat nog niet duidelijk is geworden waarom deze criminele praktijken tegen de geloofsgemeenschap zijn gepleegd, en wie de eventuele opdrachtgever is,” zegt David Nooitgedagt. “Dit wens je geen enkele kerk of organisatie toe.”

Gecoördineerde campagne

V. is gedurende lange tijd actief geweest met zijn bedreigingen, afpersingen en lastercampagne tegen de geloofsgemeenschap. In dezelfde jaren zijn diverse acties uitgevoerd, gericht tegen de geloofsgemeenschap. Niet al deze activiteiten kunnen direct aan V. worden gelinkt, maar CGN beleeft ze als onderdelen van een gecoördineerde campagne tegen de geloofsgemeenschap:

 • In de vorm van tekstberichten en e-mails – ogenschijnlijk afkomstig van bazen van motorclubs, met openbaarmakingen van woonadressen en foto’s van de slachtoffers met de mededeling dat ze bezoek zouden krijgen, en dreigementen dat er verrassingen aangebracht waren en grote explosies zouden gaan plaatsvinden op de plaatsen waar conferenties zouden worden gehouden.
 • In Noorwegen zijn twee keer branden gesticht op terreinen van Bernt Aksel Larsen, waar onder andere een kantoor van Brunstad Christian Church (BCC) gevestigd was. (Larsen is voormalig bestuurder van BCC.)
 • Jonathan van der L. gaf begin 2016 een websitebouwer opdracht om een website te bouwen onder de naam bccleaks.nl waar “dingen op gepubliceerd zouden worden die gewone media niet willen plaatsen”.
 • In de Verenigde Staten werd een website gelanceerd met de naam BCCcult.com met waanzinnige verdraaiingen van de werkelijkheid over BCC.
 • CGN beschikt over een opdrachtbeschrijving van Psy-Group en een gespreksverslag waarin de doelstellingen van de opdracht tegen BCC verder is uitgewerkt. Het gesprek vond plaats met Emmanuel Rosen van Psy-Group, die ook auteur van het verslag is. Psy-Group is een Israëlische organisatie van voormalig Mossad-agenten, die diensten aanbiedt op het gebied van beïnvloedingsoperaties, met als reclameslogan: “Shape reality”. CGN beschikt ook over bewijzen uit verschillende bronnen waaruit blijkt dat degenen die de operatie moesten uitvoeren verschillende taken kregen toebedeeld, en dat de operatie door de werknemers van Psy-Group als een grote operatie werd beschouwd. Binnen Psy-Group noemden ze de operatie “the cult story” en Rosen benadrukte in chatverkeer dat er niet gesproken mocht worden over “the campaign”.
 • In het gespreksverslag waarin naast Rosen van Psy-Group ook Aldo Verbruggen en Jonathan van der L. en Van Wijhe als aanwezigen worden genoemd, is Ben van Wijhe genoemd als opdrachtgever.
 • Aldo Verbruggen werkte mee aan voorbereidingen van een aangifte die “mogelijk zou leiden tot ophouden van het voortbestaan van de geloofsgemeenschap”. Voor zover CGN weet is die aangifte er nooit gekomen.
 • In april 2016 ging ook de Facebookpagina van Oscar Floor live, waar bij voortduur ongegronde en zelfs bewezen onjuiste beschuldigingen tegen de geloofsgemeenschap zijn gepubliceerd.
 • In de herfst van 2016 lanceerde het NRC Handelsblad een ongekende mediacampagne tegen de geloofsgemeenschap, met Jonathan van der L. als geheime bron voor journalist Joep Dohmen. Toen Van der L. in 2020 via een civiel vonnis werd veroordeeld tot het terugbetalen van miljoenen euro’s, liet het NRC niets meer van zich horen.
 • Via verschillende kanalen is in de afgelopen jaren herhaaldelijk aan de geloofsgemeenschap meegedeeld dat, indien aan bepaalde eisen zou worden voldaan en geld zou worden betaald, de negatieve media-aandacht en dreigementen zouden ophouden.

Lees ook: Hoe een fraudeur werd veroordeeld en het NRC nu zwijgt

Christelijke Gemeente Nederland (CGN) in het kort:

 • Christelijke geloofsgemeenschap in Nederland sinds 1959
 • Heeft dezelfde geloofsgrondslag als de wereldwijde geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church die haar oorsprong heeft in Noorwegen vanaf het begin van de vorige eeuw
 • 8 plaatselijke gemeenten, verspreid in Nederland
 • Stichting Christelijke Gemeente Nederland is gevestigd en houdt kantoor in Wormerveer
 • Zet zich in het bijzonder in voor christelijk kinder- en jeugdwerk, en voor lokale, nationale en internationale kerkdiensten en conferenties
 • De activiteiten worden mogelijk gemaakt door vrijwilligerswerk en vrijwillige bijdragen in de vorm van giften; het voorgangersambt is binnen CGN een onbetaalde functie

Laatste update: 7 juli 2022