Feestelijke gemeentedag met toekomstvisie

Op zondag 19 juni kwamen geloofsgenoten uit acht CGN-gemeenten op drie locaties bij elkaar voor een feestelijke gemeentedag met opbouw uit Gods Woord. Tijdens het bijeenzijn deelde Jan-Hein Staal ook de visie voor de toekomst voor de gemeente in Nederland, en kregen de aanwezigen informatie over het kerkgenootschap dat deze zomer zal worden opgericht.

Het was een hartelijk weerzien tussen geloofsgenoten uit diverse provincies, voorafgaand aan de bijeenkomst op zondagmiddag. Op twee van de drie locaties was een tent neergezet voor een buitensamenkomst, om voldoende plek te kunnen bieden aan alle aanwezigen.

Op locatie Zuidschermer verzamelen zo’n 400 mensen zich in de samenkomsttent die voor de gelegenheid is neergezet.

Een herderlijke visie voor de gemeente

Het eerste deel van de samenkomst werd gestreamd vanuit de Schermer naar de twee andere locaties. Jan-Hein Staal sprak over de apostelen in de begintijd van het christendom die eraan werkten dat de prille gemeenten hun blik gericht hielden op het plan van God met de gemeente, zodat ze het juiste spoor vasthielden; om niet aan de ene kant te verzanden in oppervlakkig christendom, of aan de andere kant terecht te komen in een wettisch christendom. Gods plan met Zijn gemeente is onveranderd, namelijk om haar te “heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.” Efeze 5:26-27.

De toespraak sloot aan bij het gedeelte dat volgde, dat ging in de eerste plaats om een herderlijke visie – wat is het allerbeste voor het geestelijke welzijn van de geloofsgenoten – maar ook over het formaliseren van de organisatie van de geloofsgemeenschap.

In de zaal van CGN Terwolde zijn geloofsgenoten uit Flevoland en Gelderland bij elkaar in een feestelijke stemming.

Oprichting kerkgenootschap

In de afgelopen periode is nagedacht over het formaliseren van de geloofsgemeenschap met als rechtsvorm kerkgenootschap, waarbij het doel is om dat deze zomer af te ronden. Voor de gemeenten worden kerkgenootschappen opgericht. Binnen de rechtsvorm kerkgenootschap krijgen de volgende immateriële (geestelijke) onderdelen een duidelijke plek: de geloofsgrondslag, de positie van de voorgangers en mededienaren van de gemeente (oudsten) en de positie van leden worden vastgelegd in statuten en reglementen.

De gezamenlijke afgevaardigden van deze kerkgenootschappen richten het kerkverband BCC Nederland op, waarin de lokale gemeenten samenwerken.

Jan-Hein Staal spreekt namens de voorgangers over het oprichten van een kerkgenootschap in Nederland.

OVERZICHT

Aansluiten bij de BCC-federatie

In november 2021 kreeg de ontwikkeling een extra impuls met de oprichting van het internationale kerkverband van Brunstad Christian Church (de BCC-federatie). Christelijke geloofsgemeenschappen in alle werelddelen die de geloofsgrondslag van BCC onderschrijven, krijgen hiermee de mogelijkheid om zich formeel aan te sluiten bij het internationale verband. Dit zal de internationale eenheid en de samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van zending en communicatie vergemakkelijken en bevorderen. De structuur is erop gericht om aansluiting bij de internationale federatie mogelijk te maken. De kerkgenootschappen zullen vervolgens een verzoek indienen om aansluiting bij de BCC-federatie.

Vier gemeenten in Nederland

De afgelopen periode is er intensief overleg geweest tussen de voorgangers in Nederland, en er heeft afstemming plaatsgevonden met de internationale voorgangers. Hierbij is vanuit een herderlijke visie nagedacht over wat het beste is voor de gemeente in Nederland, tot welzijn van alle geloofsgenoten. De conclusie van dit overleg is dat de geloofsgenoten in Nederland het beste gediend zijn met een gemeente in Groningen, een gemeente in Twente, een gemeente in Midden-Nederland en een gemeente in West-Nederland.

Voorgangers en jeugdleiders uit West-Nederland zingen een lied.

Ontdekkingsreis

De komende periode is een ontdekkingsreis, waarin het duidelijker zal worden hoe de vier gemeenten gaan functioneren, wat hun gemeenteprogramma wordt en hoe de huisvesting wordt ingericht. Ondanks sommige nog onzekere factoren, is een ding wel heel duidelijk: de geloofsgenoten verheugen zich op een toekomst met een toenemende eenheid in het geloof en een verbondenheid zowel lokaal, nationaal als internationaal.

Na de samenkomst is er volop gelegenheid om elkaar te spreken, hier in Terwolde.
En ook in Zuidschermer blijven de mensen nog lang napraten.
Ook gemeenteleden uit Groningen en Twente hebben een gezellige en opbouwende dag samen.
De kinderen spelen na de samenkomst een potje voetbal op locatie Zuidschermer.
Activiteiten na de samenkomst voor de kinderen uit Groningen en Twente.
Samen eten geeft extra gelegenheid om elkaar beter te leren kennen over gemeentegrenzen heen.