Opfriscursus voor contactpersonen sociale veiligheid

“In signaleren zit het woord ‘leren’. Voor de veiligheid van kinderen is het belangrijk dat we gevoelig leren worden voor signalen, dat we leren aanvoelen dat er iets aan de hand kan zijn.” Het was een van de onderwerpen van de training op zaterdag 15 mei jl.

Ongeveer twintig vrijwilligers die zich binnen CGN extra inzetten voor sociale veiligheid waren deze middag bij elkaar in de zaal van CGN Utrecht. Docent en trainer Andries Scherpenzeel van InCompany Training & Coaching nam hen vanuit zijn brede ervaring mee in dit thema. Aan de hand van oefeningen, groepsvragen en praktijkvoorbeelden kregen de cursisten handvatten mee om op een goede manier in actie te komen bij zorgen over de veiligheid van een kind.

Preventief veiligheidsbeleid

Kindermishandeling is een groot maatschappelijk probleem in Nederland en de cijfers zijn schrijnend. Ieder kind heeft het recht om in veiligheid op te groeien, en iedere situatie van onveiligheid is er één te veel.

Als gemeente met veel opgroeiende kinderen en jongeren voelen wij ons medeverantwoordelijk voor hun veiligheid en welzijn. Veiligheid is immers een belangrijke voorwaarde voor groei en bloei. Daarom werken we binnen CGN vooral aan preventie door veilige kaders voor kinder- en jongerenwerk en bewustwording bij onze vrijwilligers. Het doel hiervan is dat alle kinderen in het gemeenteleven van CGN altijd veilig zijn.

Lees ook: Op de bres voor een veilige omgeving

Op welke signalen moet je letten? Wanneer moet je in actie komen? En hoe pas je als vrijwilliger de vijf stappen van de Meldcode toe in de praktijk? Belangrijke vragen, waar Andries Scherpenzeel op een aansprekende manier uitleg over gaf.
In kleine groepjes werden verschillende fictieve casussen doorgesproken.
In elke CGN-gemeente is er een contactpersoon voor sociale veiligheid en daarnaast heeft CGN op nationaal niveau een team voor sociale veiligheid.

Bijdragen aan veiligheid

De training gaf volop gespreksstof voor in de pauze en ook na afloop van het programma. Deze middag bewerkte onder de deelnemers een extra motivatie om eraan bij te dragen dat het welzijn en de veiligheid van kinderen in alle CGN-gemeenten hoog op de agenda blijft staan. We hebben enkele deelnemers gevraagd naar hun reactie.

“De training heb ik als heel waardevol ervaren. Het was mooi dat er ruimte was om samen door te praten over verschillende onderwerpen en vragen te stellen. Wat ik meegenomen heb van deze training is hoe belangrijk het is dat een kind zich waardevol en gezien voelt. Zodat het zich vrij voelt om leuke dingen te delen, maar ook open te zijn als het ergens mee zit. Ik wil me graag inzetten voor een open en goede sfeer, waarin ieder kind zichzelf kan zijn en zich veilig en gewaardeerd voelt!”

Agathe / contactpersoon sociale veiligheid CGN Utrecht

“Een interessante en verhelderende training die heel praktijkgericht was ingestoken. Het is belangrijk om niet alleen het beleid te kennen, maar ook te weten hoe je het in praktijk kunt toepassen. De concrete handvatten en tips die we meekregen, gaan ons daar zeker bij helpen. Deze opfriscursus was voor mij een goede steun in de rug om dit belangrijke onderwerp verder uit te dragen in mijn eigen gemeente.”

Joop / contactpersoon sociale veiligheid CGN Twente

 

Ook Andries Scherpenzeel kijkt met een goed gevoel terug op de middag: “Een prettige groep mensen die serieus aan de slag willen gaan met het thema. De actieve deelname tijdens de training werkte heel plezierig. Ik wens jullie veel wijsheid en zegen toe in jullie mooie werk, en kom graag nog eens terug.”

Lees ook