Een veilige omgeving voor kinderen

Vandaag publiceert CGN de brochure “Op de bres! Voor een veilige omgeving voor kinderen”; de herziene versie van het beleidsplan voor sociale veiligheid.

Veranderingen in het maatschappelijke veld

Het CGN-ondersteuningsteam voor sociale veiligheid werkte de afgelopen periode aan een update van het eerdere beleidsdocument hierover uit 2016. “De veranderingen en nieuwe inzichten in het maatschappelijke veld, waren aanleiding om met een frisse blik naar het bestaande protocol te kijken,” legt Siemen uit. Hij maakt deel uit van het CGN-ondersteuningsteam en zet zich ook als bestuurder van sport- en activiteitenvereniging Active in voor veiligheidszaken.

“De Wet Meldcode zoals die sinds 2019 in werking is voor professionals en ook de verbeterde werkwijze van Veilig Thuis, zijn belangrijke onderwerpen in de nieuwe brochure. Door duidelijk te formuleren hoe we met elkaar willen samenwerken, zowel intern, als met externe organisaties zoals Veilig Thuis, kunnen we adequaat handelen bij zorgelijke signalen.”

Download: Op de bres! Voor een veilige omgeving voor kinderen

Een fijne en onbezorgde kindertijd

Meer dan vijfhonderd kinderen en jongeren onder de 18 jaar nemen regelmatig deel aan de uiteenlopende activiteiten die vrijwilligers van CGN en Active voor deze doelgroep organiseren. Siemen licht het grote activiteitenaanbod toe: “Het is ons doel dat de kinderen een fijne en onbezorgde kindertijd hebben en oprecht christendom ervaren. Dat draagt bij aan een goede basis voor hun verdere leven. Daarom organiseren we veel activiteiten met kinderen en jongeren. En daarom werken we er continu aan dat die activiteiten in een goede en veilige sfeer plaatsvinden.”

“Een fijne en onbezorgde kindertijd als goede basis voor hun verdere leven, daar willen wij aan bijdragen”

Brede oriëntatie

Bij het schrijven van de nieuwe brochure heeft het Ondersteuningsteam zich breed georiënteerd. In 2019 volgden twee personen uit het CGN-ondersteuningsteam de 6-daagse opleiding “Regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling” van het SBO. Deze opleiding is primair bedoeld om professionals te trainen in hun rol bij het voorkomen van en ingrijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling, en de samenwerking met organisaties als Veilig Thuis, Veiligheidshuizen of Raad voor de Kinderbescherming te verduidelijken. De training leverde belangrijke input op voor het beleidsplan.

Lees ook het artikel uit 2019: Op de bres

Constructieve feedback

“De ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan was een leerzaam proces,” vertelt Petra, die vanuit haar rol binnen het bestuur van CGN betrokken was bij het schrijven van de nieuwe brochure. “Op verschillende momenten hebben we externe organisaties gevraagd om vanuit hun expertise feedback te geven op het conceptbeleidsdocument. Professionele organisaties zoals Augeo, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming gaven vanuit hun ervaring nuttige en praktische adviezen over hoe CGN als christelijke geloofsgemeenschap bij kan dragen aan de veiligheid van kinderen. Dat is in de allereerste plaats door kinderen een veilige en open omgeving te bieden, waar ze leren om respectvol met elkaar om te gaan. Maar ook door bij zorgen over kinderen laagdrempelig af te stemmen met hulpverlenende en bevoegde instanties. Bekendheid met de wegen naar professionele hulpverlening is daarbij van groot belang.”

“Een beleidsplan is nooit af. Beleid en praktijk  moeten elkaar versterken door kritisch te zijn, vragen te stellen en nieuwe inzichten met elkaar te delen.”

 

Leren in de praktijk

“We denken dat het beleidsplan dat er nu ligt goede richtlijnen en handvatten geeft aan onze vrijwilligers die zich inzetten voor kinderen en jongeren,” geeft Petra aan. “Maar een beleidsplan is nooit af. Het is belangrijk dat het document niet in de kast blijft liggen, maar dat beleid en praktijk elkaar gaan versterken. Doordat de vrijwilligers zich bewust zijn van de richtlijnen en daar naar handelen in de praktijk. En doordat we blijven leren van de praktijk door kritisch te zijn, vragen te stellen en nieuwe inzichten met elkaar te delen.”

Recht op veiligheid en bescherming

De openingszin van de brochure is ons uit het hart gegrepen: “Ieder kind is zeer waardevol en heeft het recht om in veiligheid op te groeien, en de bescherming en zorg te krijgen die nodig zijn voor zijn of haar welzijn.” Dat is een opdracht die we niet serieus genoeg kunnen nemen. Daar ben je nooit op uitgeleerd. Voor die opdracht willen wij ons graag inzetten!