Kerstvieringen

Met het kerstfeest vieren we dat de Zoon van God, Jezus Christus, naar de aarde is gekomen als Verlosser. Hij bracht verzoening tussen God en mensen, en nodigt ons uit om Hem na te volgen zodat we kunnen leven in harmonie met God en met elkaar.

De maand december staat voor CGN in het teken van kerstvieringen. Het stil staan bij de kerstboodschap, en de blijdschap en vrede die het geeft om dit samen te vieren, versterkt de onderlinge eenheid en geeft een grote dankbaarheid voor Jezus die het fundament is voor ons samenzijn als gemeente.

De verschillende CGN-gemeenten geven elk op hun unieke wijze invulling aan het kerstfeest. Vaak vinden er meerdere vieringen plaats in de aanloop naar Kerst, waarbij aandacht is voor diverse doelgroepen. De meeste gemeenten organiseren een kerstfeest voor de hele gemeente, maar daarnaast is er ook vaak een feestelijk ‘jeugdkerst’ voor de jongeren vanaf 12 jaar, of bijvoorbeeld een avond gevuld met muzikale kerstbijdragen. Bij elke viering staat de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus centraal.

Bekijk hieronder een korte video voor een indruk van een muzikale kerstviering in CGN Twente.