Volkskerstzang Stadskanaal 2019

Op zondagavond 15 december vond in het Pagecentrum in Stadskanaal voor de vijftiende keer de Volkskerstzang plaats, georganiseerd door Stichting Volkskerstzang Stadskanaal. Het evenement, waarbij christelijke kerstliederen en de kerstboodschap centraal staan, trekt elk jaar weer veel bezoekers uit Stadskanaal en omgeving.

Terwijl tegen 19:00 uur de zaal vol stroomde, zongen de zeemannen van het Shantykoor allerlei kerstliedjes. Ook de Giezelbaargbloazers, Gospelkoor Rejoice, de Noszelie Singers, Harmonieorkest Crescendo en het jongerenkoor van CGN Groningen verzorgden bijdragen aan deze Volkskerstzang.

Stilstaan bij het kerstfeest

“Veel mensen hebben rond deze tijd behoefte om stil te staan bij het kerstfeest,” vertelt Tjip Douwstra, voorzitter van Stichting Volkskerstzang Stadskanaal. “Met deze volkskerstzang willen we een laagdrempelige mogelijkheid creëren voor mensen in Stadskanaal en omgeving om naar de kerstboodschap te luisteren en samen kerstliederen te zingen, zoals ‘Ere zij God’ en ‘Middenin de winternacht’.”

Het CGN-koor zingt het lied ‘O Here God, die hoog troont in de hemel, wat bent u onuitsprekelijk goed en groot’, en het bekende kerstlied ‘Joy to the world’.

Dankbaar en blij

Naast samenzang en muzikale optredens namen enkele sprekers het woord. Wethouder Brongers van gemeente Stadskanaal las het kerstevangelie voor uit de Bijbel en Bert Brouwer, voorganger van CGN Groningen, was gevraagd om de meditatie te verzorgen.

Bert sprak over het thema ‘dankbaar en blij’. Hij noemde hoe dankbaar we allereerst kunnen zijn dat Jezus naar de aarde is gekomen om ons te verzoenen met God. En dan: “De genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden,” las hij voor uit de Bijbel. Dankbaarheid is één van de levenslessen die Jezus ons wil leren en waarin we opgevoed moeten worden. Zoals dankbaarheid voor het land waarin wij mogen leven en voor de overheid die wij hebben. Bert sloot af met gebed en dankte God voor Jezus en dat we mogen leren om altijd dankbaar te zijn.

Bert Brouwer uit CGN Groningen was een van de sprekers tijdens de volkskerstzang.
Bert Brouwer (links) samen met voorzitter Tjip Douwstra.

De blijde boodschap uitdragen

Het kerstfeest is voor CGN een belangrijke christelijke feestdag. Het verzoek om twee optredens te verzorgen was voor de jongeren van CGN Groningen dan ook een mooie uitdaging om hun talenten in te zetten en zo de blijde boodschap van het kerstevangelie uit te dragen. Speciaal voor deze volkskerstzang hebben ze een gelegenheidskoor en band opgericht en flink geoefend, om samen met andere koren de mensen uit Stadskanaal en omgeving een fijne avond te bezorgen, met liederen die vertellen over de Verlosser die meer dan 2000 jaar geleden is geboren.

Een geslaagde avond

Net als voorgaande jaren is de zangavond door de goede organisatie van Stichting Volkskerstzang Stadkanaal een succes te noemen. Tjip Douwstra was tevreden met de opkomst en de muzikale bijdragen, en bedankte ook het CGN-koor voor deelname. “‘Joy to the world’ spatte er vanaf, fantastisch!”

Aan het einde van de avond waren er ook lovende reacties over de zang van het CGN-koor.