Noorse en Nederlandse media gebruikt voor beïnvloedingsoperatie

Dit artikel is vertaald uit het Noors van bcc.no en heeft betrekking op personen binnen de internationale geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church die ook in de Nederlandse media het doelwit zijn geworden van desinformatie. De beïnvloedingsoperatie heeft ook verregaande gevolgen gehad voor CGN, die als geloofsgemeenschap zelfstandig georganiseerd is in Nederland, maar vanwege haar grondslag en identiteit een onderdeel uitmaakt van BCC.

Door middel van een beïnvloedingsoperatie vanuit Amsterdam is geprobeerd gebruik te maken van Noorse media en autoriteiten om zo een alternatieve werkelijkheid te scheppen over Brunstad Christian Church (BCC). Vanaf 2015 is er op veel niveaus desinformatie verspreid.

De strategie bestond uit het neerzetten van een onchristelijk beeld van de geloofsgemeenschap in de media, met verhalen over zelfverrijking van de leiders, kinderarbeid en belastingontduiking, zodat autoriteiten en diverse instanties zouden volgen en onderzoeken zouden instellen naar de geloofsgemeenschap. Op termijn zou dit een “einde kunnen maken aan het bestaan van de organisatie”. Berit Hustad Nilsen, voorzitter en perswoordvoerder van BCC, constateert dat de operatie tot op zekere hoogte is gelukt.

We begrepen niet wat er aan de hand was; we kregen van alle kanten beschuldigingen waar we ons niet in herkenden, dus toen we in 2019 hoorden dat wij het doelwit waren van een beïnvloedingsoperatie, begrepen we de ernst en konden we beginnen met een systematisch onderzoek om de gevolgen in kaart te brengen.”

Volledig gezuiverd van verdenking

Zowel BCC als centrale leden van BCC waren aangemerkt als doelwit van de operatie, die het klaarspeelde om de agenda te bepalen in de top van de Noorse samenleving.

De Noorse fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (Økokrim) heeft onderzoek gedaan naar de twee christelijke profielen Kåre J. Smith en Bernt Aksel Larsen, op basis van meldingen van witwassen en ander materiaal dat waarschijnlijk resultaat is van de operatie. Een aantal maanden geleden heeft Økokrim de zaak geseponeerd met de code: “bewijs van onschuld”. Advocaat Erling O. Lyngtveit en advocaat Pål Sverre Hernæs van advocatenbureau Hjort hebben BCC, Smith en Larsen vertegenwoordigd in deze zaak, en Hernæs zegt dat de uitkomst geheel naar verwachting is.

“Ons oordeel na het doorlopen van de zaak liet zien dat er geen basis was voor verdenking of beschuldiging, en het is daarom geheel naar verwachting dat de zaak gesloten werd met de conclusie: “bewijs van onschuld”. Deze code stelt dat de bewijzen met klem tegenspreken dat er enig strafbaar feit begaan is en bevat een volledige zuivering van verdenking”, aldus advocaat Pål Sverre Hernæs.

Geprobeerd Noorse en Nederlandse media te beïnvloeden

Psy Group heeft geprobeerd desinformatie te verspreiden door gebruik te maken van Noorse en Nederlandse media. Tot nu toe is gedocumenteerd dat Tønsbergs Blad in 2017 en 2018 aan deze invloed is blootgesteld, zoals ze zelf meer dan een jaar geleden vertelden. De krant Dagens Næringsliv schreef in 2016 een aantal zaken over BCC die dezelfde beschuldigingen bevatten als die Økokrim nu ontkracht heeft. BCC heeft zich via advocatenkantoor Hjort tot de krant gewend met de vraag welke bronnen de krant Dagens Næringsliv de laatste jaren gebruikt heeft, en op welke manier zij informatie- en bronnenonderzoek hebben gedaan. Tot dusver hebben zij onze vragen niet beantwoord.

Deze mediaberichten hebben grote gevolgen gehad in de Noorse samenleving. Berit Hustad Nilsen zegt dat het onwerkelijk was om mee te maken, en dat er veel middelen en inzet nodig waren voor relatiebeheer met alle instanties die direct of indirect aan beïnvloeding zijn blootgesteld.

“We hebben alles wat ons gevraagd is beantwoord en documentatie aangeleverd, dat betreft klantcontroles van de bank, onderzoek door een accountant, documentatie aan Økokrim en veel meer. Dit heeft veel gekost, zowel vakinhoudelijk en praktisch als financieel en dat gaat dan over middelen die we graag hadden willen gebruiken om onze christelijke werkzaamheid voort te zetten.”

Hustad Nilsen onderstreept dat een kleine christelijke geloofsgemeenschap weinig kan doen om zo’n beïnvloeding te verhinderen, maar hoopt dat meer instanties in de samenleving deze ervaring van BCC zullen gebruiken om kennis op te doen van een schoolvoorbeeld van beïnvloedingsoperaties.