De bron van discriminatie – een treffende tv-uitzending voor jongeren

Tijdens een internationale tv-uitzending van het SummerCamp voor bijna 7.000 jongeren uit 35 landen vertellen twee voorgangers uit Zuid-Afrika over hun ervaringen met racisme, en hoe we discriminatie kunnen aanpakken in ons eigen leven.

“Al is het apartheidsregime al jaren geleden afgeschaft, racisme bestaat nog steeds in onze cultuur, en zeker ook in andere delen van de wereld,” vertelt William Goxo, waarbij hij onder andere verwijst naar de recente gebeurtenissen in Amerika. “Als we niet naar de bron gaan, en de wortel van de discriminatie aanpakken, dan blijft het in de harten van de mensen.”

William Goxo (links) en Tielman Slabbert spreken over het onderwerp racisme en discriminatie tijdens het internationale SummerCamp dat wordt georganiseerd door Brunstad Ungdomsklubb (Brunstad Jeugdvereniging).

“Of je nu zwart of blank bent, we lijken allemaal op God!”

In alle werelddelen kijken jeugdgroepen uit verschillende gemeenten naar deze uitzending die geheel is verzorgd door de BCC-gemeenten in het continent Afrika, met ‘rassendiscriminatie’ als centraal onderwerp. De boodschap is speciaal bedoeld voor jongeren, en ook ongeveer 500 Nederlandse jongeren volgen de uitzendingen van het SummerCamp.

“God heeft de mens naar zijn beeld geschapen, en er staat in de Bijbel dat Hij uit één bloed – één enkele – heel het menselijke geslacht heeft gemaakt,” zegt William Goxo, die als donkere man in Zuid-Afrika racisme aan den lijve heeft ondervonden. “Of je nu zwart of blank bent, we lijken allemaal op God! Ik ben niet minder dan iemand die blank is, en ook niet meer. Het is grote onzin om op anderen neer te kijken, en ook onzin om tegen mensen op te kijken en jezelf minderwaardig te voelen.”

“Niemand van ons kan kiezen hoe we geboren worden. En dan zou plotseling die kleine, blanke jongen, als hij opgroeit, zich béter voelen dan een ander?”

Tielman Slabbert vertelt: “Ik ben als blanke baby geboren in een gezin in de sociale middenklasse, met bepaalde eigenschappen en gaven. Dat had ook heel anders kunnen zijn. Niemand van ons kan kiezen hoe we geboren worden. En dan zou plotseling die kleine, blanke jongen, als hij opgroeit, zich béter voelen dan een ander? Dat is gewoon te gek voor woorden. Maar net zo dwaas zou het zijn als een donkere jongen of meisje opgroeit, en zichzelf ineens minderwaardig voelt ten opzichte van een blanke. Of we ons nu superieur of inferieur voelen, dit is in wezen dezelfde zonde die ons als mensen en als maatschappij heeft vergiftigd. Het gaat rechtstreeks tegen Gods gedachten in.”

Lees ook de blog van Tielman Slabbert (Engels)

Muziekvideo geproduceerd door jongeren uit BCC-gemeenten in diverse landen in Afrika, die zich met elkaar verbonden voelen door hun geloof, ongeacht hun ras of afkomst.

Naar de mensen leren kijken door Gods ogen

Discriminatie is veel meer omvattend dan op iemand neerkijken om de kleur van zijn huid. “Sommigen zien er misschien knapper uit dan anderen. Of ze zijn misschien iets slimmer, of rijker. Het zit in de natuur van een mens om zich te verheffen boven een ander, of om juist tegen deze dingen in andere mensen op te kijken. Dat heb ik ook in mijzelf gemerkt,” legt Tielman uit. “Ons menselijke denken is corrupt. God kijkt er niet naar of je arm of rijk bent, hoe je eruit ziet, en of je misschien veel talenten hebt.”

De uitzending bewerkt bewustwording onder de jongeren om alert te zijn op zulke gedachten; om de bron van de discriminatie aan te pakken bij ons van binnen, of we ons nu snel méér of juist mínder voelen dan een ander. “Als we naar mensen leren kijken door Gods ogen, en hen behandelen zoals God ze behandelt, dan kunnen we de mensen zegenen en dan verdwijnen racisme en discriminatie uit ons leven.”

“God kijkt er niet naar of je arm of rijk bent, hoe je eruit ziet, en of je misschien veel talenten hebt.”

Respect voor onze medemensen

De treffende tv-uitzending van het jongerencamp sluit aan bij de recente ontwikkelingen in de wereld die het thema racisme opnieuw op de voorgrond hebben geplaatst. Veel jongeren uit CGN zullen er mee zijn geconfronteerd; of ze het nu zelf hebben meegemaakt, of er mee in aanraking komen via vrienden, tv of sociale media. Ook het gevoel om jezelf meer of juist minder waard te voelen dan een ander roept bij veel jongeren herkenning op.

Eerder dit jaar is ook tijdens enkele CGN Online uitzendingen aandacht besteed aan onderwerp racisme, waarin onder andere is benadrukt dat het een christen past om respect te hebben voor alle mensen. Bekijk hieronder enkele fragmenten terug.

“Rassendiscriminatie past niet bij een christen,” legt David Nooitgedagt uit in dit fragment uit de CGN Online aflevering van 11 juni 2020.
In de CGN Online aflevering van 25 mei 2020 staat het onderwerp Pinksteren centraal. In dit fragment komt naar voren dat God geen onderscheid maakt tussen mensen – de heilige Geest is voor alle volken.