Huiswerk voor goede bestuurders

Zitting nemen in het bestuur van een van de stichtingen van CGN doe je er als vrijwilliger niet ‘zomaar even bij’. Dit vraagt inzet, deskundigheid en een professionele houding. En bij tijden is het best ook hard werken: als de begroting klaar moet, als de jaarcijfers af moeten en helemaal wanneer een bouwproject of een evenementenproject op gang is.

Gelukkig zijn in elke gemeente van CGN mensen die zich met hart en ziel ook voor dit deel van het vrijwilligerswerk inzetten. Een aantal van hen heeft ook vanuit hun dagelijkse werk te maken met cijfers, wetgeving, bestuur en beleid. Als je dan goed samenwerkt (ook met andere besturen), komt beschikbare expertise op de plekken waar die nodig is. Om deze reden is het idee van een ‘stichtingendag’ ontstaan, zoals deze in de afgelopen jaren met enige regelmaat is georganiseerd en geïnitieerd door de landelijke Stichting CGN.


Op 1 oktober was zo’n stichtingendag. Het nieuwe onderkomen van CGN Utrecht in Houten is daarvoor een perfecte locatie, centraal in het land, en met diverse ruimten voor parallelsessies. Om een idee te krijgen van de onderwerpen zie je hieronder het programma van deze dag:

10:00-10:15 uur
Ontvangst met koffie
10:15-11:30 uur 1. CENTRALE SESSIE

  1. Visie en doelstellingen
  2. Hoe functioneert een goed bestuur
  3. ANBI-richtlijnen
  4. Bestuursmodellen
11:30-11:45 uur       Koffie
11:45-12:30 uur    2. PARALLELSESSIES OCHTEND

  1. Wat nieuwe bestuurders moeten weten
  2. Verzekeringen, aansprakelijkheid en veiligheid
12:30-13:15 uur            Lunch
13:15-14:45 uur                        3. CENTRALE SESSIE

  1. Ervaringen met splitsing ANBI-Activiteiten
  2. Vragensessie
14:45-15:30 uur            4. PARALLELSESSIES MIDDAG

  1. Spaar- en investeringsplannen
  2. PR en huisstijl
15:30-16:00 uur            5. AFSLUITENDE CENTRALE SESSIE
16:00-16:30 uur Frisdrank & amuse

Meer dan 60 bestuursleden van de regionale en landelijke stichtingen namen ook deze keer de moeite om aan deze dag deel te nemen en te investeren in hun eigen en elkaars deskundigheid.

Je zou je kunnen afvragen of je van vrijwilligersorganisaties wel een topinspanning mag verwachten om te voldoen aan alle wet- en regelgeving en je te verantwoorden aan overheid en maatschappij. Met andere woorden: allemaal inspanningen om aan randvoorwaarden van het vrijwilligerswerk te voldoen. Terwijl je – naast je  dagelijkse werk en je privéleven – graag ook nog met de inhoudelijke doelstellingen van CGN bezig bent. Maar de stemming op deze dag wekte absoluut niet de indruk dat die vraag leefde. De deelnemers waren meer dan gemotiveerd om hun verantwoordelijkheden als bestuurders serieus te nemen en goed werk te leveren in hun stichtingen. Ze begrijpen en onderschrijven dat dit er echt bij hoort.

Een onderwerp als veiligheid bijvoorbeeld werd niet alleen vanuit aansprakelijkheidsperspectief aan de orde gesteld. Veiligheid in de breedste zin van het woord ligt bij de kern van de doelstellingen van CGN. Bij zulke onderwerpen merk je tijdens de interactieve workshops de eigen motivatie van de aanwezigen. Zo’n onderwerp doet ertoe en het is belangrijk dat zo’n onderwerp niet alleen op deze dag maar ook in de regionale bestuursvergaderingen op de agenda staat.

Hetzelfde merk je wanneer het tijdens deze dag gaat over een betrouwbare en transparante verantwoording van financiën. Zowel naar de gevers van de fondsen als naar bijvoorbeeld de belastingdienst is dit als onderwerp belangrijk voor de bestuurders.

De bestuursleden zijn blij met alle hulp die hen op deze dag is aangereikt. Na afloop hoorde ik bijvoorbeeld een van de aanwezigen zeggen: ‘Wij hebben het als bestuur best goed voor elkaar, maar ik ben nu toch weer met huiswerk naar huis gegaan.’