Reactie op berichtgeving NRC Handelsblad

NRC Handelsblad heeft vandaag – zaterdag 29 oktober – een artikel gepubliceerd over de Christelijke Gemeente Nederland. In het artikel worden enkele forse beschuldigingen geuit waar wij graag op reageren.

Ons contact met de NRC – CGN is open, transparant en heeft niets te verbergen. We hebben de journalist steeds gevraagd zijn artikel met ons te delen zodat we open en transparant konden reageren. Helaas wilde hij dat niet en heeft hij ons slechts flarden van het verhaal en vragen gestuurd. Maar omdat wij niets te verbergen hebben, hebben we toch steeds open en transparant antwoord gegeven op zijn vragen. Waar nodig hebben we zelfs onderzoek gedaan en archieven nageplozen om hem van de bij ons bekende informatie te voorzien. Wij vinden deze aangeleverde informatie onvoldoende en soms helemaal niet terug in het artikel.

CGN verwerpt elke vorm van ‘kinderarbeid’ – De meest grove beschuldiging in het artikel vinden wij de beschuldiging van ‘kinderarbeid’. Deze beeldvorming is volledig onjuist. Het mag duidelijk zijn dat CGN en haar stichtingen zich vanzelfsprekend willen houden aan alle geldende wet- en regelgeving. Waar nodig wordt daar ook een strikt handhavingsbeleid gevoerd. Maar waar mensen actief zijn worden helaas ook fouten gemaakt. Dus ook bij ons en daarvan heeft het NRC enkele die in de loop van de jaren zijn voorgekomen gedocumenteerd. Waar ondanks heldere wetgeving en beleid door individuele mensen toch domme fouten zijn gemaakt, is er vanzelfsprekend alle bereidheid om verbeteringen en betere controle door te voeren. Het NRC kondigt aan dat de inspectie een onderzoek gaat doen, indien dit het geval is stellen wij dat zeer op prijs. Los hiervan worden door betreffende organisaties de nodige interne en externe audits uitgevoerd. Zie ook de reactie van DWN op haar website.

CGN is een christelijke geloofsgemeenschap die veiligheid en bescherming van kinderen voorstaat. – Wij volstaan op dit moment met het verwijzen naar ons profiel en de vele voorbeelden en verslagen hiervan op onze websites.

Media melden ten onrechte dat voorganger Jan-Hein Staal is afgetreden – De heer Staal is uit een aantal bestuursfuncties gestapt, maar niet afgetreden als voorganger van onze geloofsgemeenschap in Nederland. Dat hij uit besturen is gegaan heeft op geen enkele manier te maken met de beschuldigingen die door het NRC worden gedaan. De heer Staal heeft al vanaf zijn 65e aangekondigd gaandeweg uit alle besturen terug te treden. Dit staat helemaal los van zijn rol als voorganger van onze geloofsgemeenschap. Zie: Jan-Hein Staal neemt afscheid

CGN bruist dankzij haar gemeenteleden – CGN kent een zeer bruisend gemeenteleven met uiteenlopende activiteiten op het gebied van Bijbelonderricht, zang, muziek, creativiteit, cultuur, sport enz. Alles in samenhang met geloofsopbouw en het uitdragen van christelijke waarden. De interesse voor de Bijbel en voor het in de praktijk toepassen daarvan is groot, niet in de laatste plaats bij de jongeren die onze samenkomsten bezoeken.

CGN deelnemers worden niet “geacht geld af te staan” – Mensen die onze samenkomsten willen bezoeken kunnen dat zonder enige betaling doen. Wil iemand daarnaast meedoen aan muziekles, taallessen, activiteitenclubs, sport, jeugdweekends, etc., dan spreekt voor zich dat er voor deelname ook meer wordt betaald. Als iemand dan ook nog zijn schouders onder de financiering van toekomstige faciliteiten en activiteiten wil zetten, dan doet zo iemand naar vermogen mee met extra giften en/of vrijwilligerswerk. Maar dat is en blijft vrijwillig.