Wat zal het jaar 2016 brengen?

Voor ieder die dit leest: van harte een gezegend en extra goed nieuw jaar toegewenst!
Voordat ik wat vooruit kijk naar 2016, eerst iets over het ingrijpende en bewogen jaar dat achter ons ligt.

Naast heel veel goeds wat 2015 heeft gebracht, niet in de laatste plaats op kleine schaal daar waar mensen zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens, is 2015 een ingrijpend en in veel opzichten bewogen jaar geworden.

Irak en Syrië: een strijdtoneel waar de plaatselijke en de wereldleiders nauwelijks enige grip op lijken te hebben. Met als gevolg een ongekende stroom aan vluchtelingen naar Europa.

Boot met vluchtelingen uit Syrië en Irak. Fotocredits: Wikipedia / Ggia / CC BY-SA 4.0

Wie herinnert zich niet de foto van de 2 jarige Aylan Kurdi, waardoor het leed van honderdduizenden plotseling een gezicht kreeg. Het meegevoel dat hierdoor wereldwijd ontstond kwam al even snel ook weer onder druk te staan. Moeizame onderhandelingen over de verdeling van opvang van vluchtelingen binnen de EU. Soms felle demonstraties wanneer die opvang opeens wel heel dichtbij leek te gaan plaatsvinden.

Daarbij binnen de EU nog andere vuurproeven, zoals het al of niet EU lid blijven van Griekenland. Of de toenemende onvrede bij velen in Engeland over het EU lidmaatschap.

Felle discussies over de Islam: is de Islam – en daarmee alle moslims – een bedreiging voor vrijheid en veiligheid of gaat het alleen om een klein aantal extremisten? IS wordt een afkorting die ons dagelijkse bestaan mede gaat bepalen. De discussie neemt in hevigheid toe als er meerdere aanslagen worden gepleegd. Zoals de gruwelijke aanslagen in Parijs. Eerst op 7 januari op Charlie Hebdo. Daarna meerdere aanslagen in Parijs in de nacht van 13 november.

Herdenking in Parijs na de aanslagen van 13 november. Fotocredits: Wikipedia / Mstyslav Chernov / CC BY-SA 4.0

Ingrijpend en bewogen is evenzeer van toepassing buiten de EU. Schokkende en mensonterende gebeurtenissen in meerdere landen in het Midden-Oosten. Toenemende spanningen tussen Israël en haar buurlanden. Bijna dagelijks vinden er zelfmoordaanslagen plaats in Israël door mensen die met messen burgers, bewakers en militairen aanvallen. (Merkwaardig genoeg wordt hier in de Nederlandse pers nauwelijks aandacht aan besteed, ook al gebeurt het bijna dagelijks. Stel je voor dat dit in London, Bonn of Amsterdam zou gebeuren!) De befaamde “Iran nucleaire deal” die wel evenveel voorstanders als tegenstanders kent. De oorlogssituatie tussen Oekraïne en Rusland en daarmee min of meer een conflict tussen Rusland en een groot deel van de rest van de wereld. Spanningen tussen Rusland en Turkije. Natuurrampen zoals de aardbeving in Nepal. De klimaattop vanwege grote zorgen over de opwarming van de aarde (of er een relatie is met de warmste decembermaand die ooit in Nederland is gemeten?)

Het is een verre van volledige opsomming.

Wat zal het jaar 2016 brengen?

Wat is er een wijsheid, inzet, oprechtheid nodig, niet in de laatste plaats voor regeringsleiders, bestuurders, politici, hooggeplaatsten, hulporganisaties, media, enz. Wat is het te wensen dat zij boven partijpolitieke en nationale en eigen belangen uit zullen stijgen. Of dat voor alle betrokkenen een vanzelfsprekendheid is? Wat is er een behoefte aan mensen die vanuit oprechte en edele motieven handelen. Of dat nu gebeurt daar waar mensen met hun keuzes en beslissingen de toekomst van velen meebepalen, of het gebeurt op hele kleine schaal: iemand die tot zegen is voor een naaste. Ja, want je zou er bijna aan gaan twijfelen of jij en ik persoonlijk, of een groep mensen samen, of een christelijke geloofsgemeenschap wel iets kan bijdragen in de enorme problemen. Het kan zo makkelijk voelen als een druppel op een gloeiende plaat. Voor een christen geldt in onze tijd meer dan ooit de vermaning van de apostel Paulus: bid tot God voor de nood die je om je heen ziet, bid extra voor hen die grote verantwoordelijkheid dragen.

En voor iedereen geldt: doe wat jij kunt doen met de mogelijkheden die jij hebt, op de plaats waar jij bent. Want liefde zal winnen van haat. Waarheid zal winnen van leugen. Gerechtigheid en vrede zullen winnen van onrecht en oorlog. Daarin geloven en daaraan te willen werken geeft extra betekenis aan de woorden: “een gelukkig nieuw jaar toegewenst!”

Bewaren