Internet met het wereldwijde web nog maar 25 jaar

“Eerste website op wereldwijd web bestaat 25 jaar” stond ruim een week geleden als kop boven een artikel op nu.nl. Wie nu een jaar of veertig en jonger is kan zich een wereld zonder internet nauwelijks voorstellen. Toch is het nog geen 25 jaar geleden dat nog niemand van internet had gehoord. Laat staan dat iemand toen kon beseffen hoe internet de wereld ingrijpend zou veranderen.

Een zekere Tim Berners-Lee had gewerkt aan een systeem van gegevensuitwisseling voor een beperkte groep wetenschappers. Op 6 augustus 1991 plaatste hij een artikel met een kort overzicht van het project. Dat overzicht was direct publiek toegankelijk voor de betreffende groep wetenschappers. Het plaatsen van dat artikel wordt door velen gezien als de geboorte van www, het wereldwijde web waar inmiddels miljarden artikelen op zijn geplaatst.

Een gigantische berg ongeordende informatie

Daarmee is een informatie- en communicatieomgeving ontstaan die ongekend en uniek is. Met nauwelijks enige vorm van redactie, in sommige landen een vorm van overheidscensuur, een enorme macht van zoekmachines zoals Google. Met een veelheid van positieve en negatieve effecten.

Een wereld zonder mobieltjes is voor de allermeesten al even ondenkbaar. Terwijl pas sinds 1993 met het beschikbaar komen van een GSM netwerk de mobiele telefoon voor een grotere groep gebruikers binnen bereik komt.

23 jaar geleden wordt het allereerste sms’je verstuurd (met als tekst “Merry Christmas”) En pas zo’n 20 jaar geleden (rond 1995) doet email zijn intrede. En dan hebben we het nog niet over niet meer uit het dagelijkse leven van de allermeesten weg te denken zaken als Facebook dat in 2004 is ontstaan en Instagram dat in 2010 van start ging.

Ja, de kop “eerste website op wereldwijd web bestaat 25 jaar” geeft zeker wat stof tot nadenken. Wat doe je bijvoorbeeld als geloofsgemeenschap als je in hoger beroep een rechtszaak wint betreffende onterechte aantijgingen EN op Google blijft maar staan: “Wel geld verdienen, geen belasting betalen”, inclusief achterhaalde Kamervragen daarover aan de minister van Sociale Zaken.

Daar kun je heel dramatisch over doen. Maar is niet het allerbeste om dan zelf op datzelfde internet maar transparant en open te zijn? Voor dat laatste hebben wij in elk geval gekozen en we gebruiken daarvoor meerdere websites voor diverse doelgroepen.

Redacteurs gevraagd

Je moet wel bijna futuroloog zijn om je er iets bij voor te stellen hoe de wereld, inclusief media, informatieverstrekking en communicatie er over 10 jaar uit zal zien. Met het tempo waarin ontwikkelingen de laatste jaren zijn gegaan is een ding duidelijk: de stroom van informatie, al of niet juist, al of niet gekleurd, al of niet betrouwbaar, al of niet (vaak onzichtbaar) door commercie aangedreven, neemt alleen maar toe. En dat bijna zonder enige vorm van overkoepelende redactie. Naast de nieuwe “informatieverstrekkers” is daarom ook een nieuwe “informatieconsument” nodig. Daarom: redacteurs gevraagd. Je moet immers wel je eigen redacteur zijn om door alle bomen het bos te blijven zien. Ook wat dat betreft: succes toegewenst in 2016!

Bewaren