Leeftijdsopbouw CGN

Tijdens aankomende Meivakantie beleeft CGN haar jaarlijkse hoogtepunt: een week samen rond thema’s uit de bijbel, met muziek en zang en met allerlei sportieve en creatieve activiteiten naar interessegebieden voor kinderen, jeugdigen en volwassenen in alle leeftijdscategorieën.  

Alle deelnemers melden zich aan om ingedeeld te worden voor activiteiten. Aanmelding is ook nodig voor Pagedal waar wij als klant te gast zijn. Door deze aanmeldingen hebben we een mooi actueel overzicht van de huidige opbouw van de verschillende leeftijdsgroepen binnen onze geloofsgemeenschap.

Kinderen en tieners

Er zijn relatief veel kinderen en tieners die deel uit maken van de geloofsgemeenschap. Ruim een vijfde (21%) zijn kinderen onder de 10 jaar. Ongeveer een kwart (24%) van de totale groep bestaat uit tieners in de leeftijd van 10 t/m 19 jaar. Dat komt helemaal overeen met de ontstaansgeschiedenis van CGN in Nederland. Deze tieners zijn voor een groot deel kinderen van de tweede generatie (groep van 41 t/m 59 jaar). Veel van deze tieners zijn in de geloofsgemeenschap geboren en getogen. En onder de groep kinderen horen sommigen al bij de vierde generatie.

Jong volwassenen en mid-lifers

Het diagram laat zien dat 28% bestaat uit jongeren en mid-lifers in de leeftijd van 20 t/m 40 jaar. De meesten van deze groep zijn geboren en opgegroeid in gezinnen binnen de geloofsgemeenschap. Natuurlijk zijn er ook jongeren die opgroeien binnen de geloofsgemeenschap en later kiezen om daar zelf niet te blijven. Ook komen er mensen van buitenaf tot de geloofsgemeenschap. Maar het percentage jongeren en mid-lifers bestaat voor een groot deel uit personen die in de geloofsgemeenschap worden geboren, en die dan bewust kiezen om er na hun tienerjaren deel van uit te blijven maken. Dit is de generatie die nu op haar beurt zelf gezinnen heeft waar kinderen opgroeien.

Tweede generatie: 41 t/m 59 jaar

Bijna een vijfde deel van de populatie bestaat uit volwassenen in de leeftijd van 41 t/m 59 jaar, die voor een groot deel kinderen zijn van de eerste generatie in CGN. Zij zien nu zelf dat hun kinderen inmiddels jeugd of jong-volwassenen zijn.

Pioniers: 60-plussers

De groep van 60-plussers bedraagt 10% van het geheel. Deze groep kijkt met dankbaarheid naar de huidige ontwikkelingen in de geloofsgemeenschap. Velen van hen zijn de pioniers die in het prille begin eind jaren vijftig en begin jaren zestig zijn gestart met CGN.

Als Christelijke Gemeente Nederland zijn we enorm dankbaar voor al deze leeftijdscategorieën. En niet in de laatste plaats voor het feit dat een groot gedeelte van de tweede, derde en vierde generatie besluit om deel uit te willen maken van onze christelijke geloofsgemeenschap.

Bewaren