In gesprek met Berit Hustad, chef Brunstad TV

Binnen de Christelijke Gemeente wereldwijd neemt het eigen tv-kanaal Brunstad TV een belangrijke plek in, met een breed spectrum aan allerlei programma’s voor de verschillende doelgroepen en daarnaast ook live uitzendingen van grote internationale conferenties. Op de Noorse blog berntaksel.no vinden we een interessant interview met Berit Hustad Nilsen. Berit is eindverantwoordelijk voor het wereldwijde uitzendingskanaal Brunstad TV. Daarnaast is zij medebestuurslid van Brunstad Christian Church (BCC) en persvoorlichtster voor BCC. Een veelzijdig persoon, met op veel terreinen een uitgesproken mening.  

In het tweedelige interview met Berit komen onderwerpen langs, waar wij zelf ook graag meer over zouden willen publiceren. Om die reden delen we hier een aantal fragmenten uit het interview.
Berit vertelt eerst over haar kindertijd in Molde, Noorwegen.

Veilige kindertijd

“Ik ben geboren en opgegroeid in Molde (Vestland), in Rosenes By. Vestlanders zijn vaak aardige mensen, dus dat is een goed begin. Ik heb een hele veilige en goede opvoeding gehad. We waren met negen kinderen thuis, waarvan ik de middelste was.”

Er is een warmte in haar stem als Berit over haar kindertijd spreekt. Opgroeien in een gezin met negen broers en zussen is tegenwoordig niet zo heel gewoon. Ik vraag me af of dit haar mede gevormd heeft. “Dat zou heel goed kunnen”, antwoordt ze. “Deel uitmaken van een groot gezin was voor mij een enorme rijkdom. Ik kreeg absoluut de zorg en aandacht die ik nodig had en ben in niets tekort gekomen. Maar dat ik de middelste was in een groot gezin maakte dat ik al vroeg leerde om verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven te nemen en mijn eigen keuzes te maken. In grote gezinnen leer je om elkaar te respecteren en ook om je mening te geven en vragen te stellen. Ik werd al vroeg zelfstandig en het is goed mogelijk dat mijn familie zal zeggen dat ik misschien wat te zelfstandig was”, zegt Berit lachend.

Goede herinneringen uit de kindertijd in Molde. Berit is vijfde van rechts, hier als zevenjarige.

 Goede opvoeding

“Molde was een goede plek om op te groeien, ik had het naar mijn zin zowel op school als in mijn vrije tijd. Mijn ouders gingen naar de samenkomsten van BCC, maar er woonden geen andere gezinnen van BCC bij ons in de buurt. Mijn kameraadjes kwamen uit verschillende lagen in de maatschappij en uit verschillende kerken en er waren tijden dat ik meer contact had met leeftijdsgenoten van andere groeperingen dan van BCC. Voor mij was dat heel gewoon.

Mijn ouders hielden van elkaar en van alle negen kinderen; dat is bagage die ik heb meegekregen in mijn leven. Als kind mocht ik van dichtbij zien dat het mogelijk is om een veilig en harmonisch thuis te scheppen, gebouwd op liefde. Dat blijft je bij, ‘in goede en kwade dagen’!”

Sterke betrokkenheid bij BCC

In januari 2012 werd je gevraagd om bestuurslid te worden van BCC. Welke eigenschappen heb jij die maakten dat je hiervoor werd gevraagd?

Berit lacht. “Dat zou je aan anderen moeten vragen. Maar als ik moet raden, denk ik dat het allereerst mijn enorme betrokkenheid bij de gemeente is door vele jaren heen, waardoor mijn naam naar voren kwam. Ik heb de gemeente als hartezaak gehad vanaf dat ik tamelijk jong was. Daarnaast ben ik een type dat dingen voor elkaar wil krijgen en ben ik nooit bang geweest om te zeggen wat ik denk, ongeacht met wie ik praat. Dat zijn volgens mij eigenschappen die waardevol zijn in bestuurswerk.”

Eerste vrouw in het bestuur

Jij bent het eerste vrouwelijke bestuurslid binnen BCC. Heb je het idee dat dat bijzondere uitdagingen meebrengt?

Berit hoeft niet lang na te denken. Ze reageert direct. “Het is geen geheim dat BCC geen lange traditie heeft om vrouwen verantwoordelijkheid te geven in leidende posities. Toch heb ik in het bestuurswerk nooit verschil gemerkt tussen man en vrouw. Ik ervaar het niet zo dat mijn stem of mening anders weegt vanwege mijn sekse. We hebben meer dan genoeg te doen, dus ik ben blij dat ik niet ook nog eens moeite hoef te doen om mij als vrouw te bewijzen.

Voor mijzelf is het altijd vanzelfsprekend geweest dat vrouwen en mannen gelijk behandeld worden, en ik zie het als onrecht als dat niet gebeurt. Dat er in in het kader van het geloof verschil is op enkele gebieden is geen probleem voor mij, maar als dat gebruikt wordt om iemand te onderdrukken of respectloos te behandelen, dan kom ik in opstand. Gelukkig heeft de leiding hier de afgelopen 20 jaar aan gewerkt en dat heeft een grote uitwerking gehad.”

Wat is jouw visie op Brunstad TV voor de komende vijf jaar?

“De visie die Kåre Smith voor het kanaal heeft is dat wij een ‘reine en goede bron tegen zonde en onreinheid’ zijn. Anders gezegd: wij willen een kanaal zijn met positieve en gezonde waarden, dat inhoud produceert vanuit de waarden waarop de gemeente is gebaseerd. We maken bijvoorbeeld leuke en interessante kinderprogramma’s, zonder afbrekende inhoud. We denken dat er ook heel wat mensen buiten BCC interesse hebben in zulke programma’s. Ik denk dat we over vijf jaar een groter aanbod van programma’s hebben en een groter publiek buiten de gemeente voor een deel van ons aanbod. We zijn hier trouwens kortgeleden al mee begonnen door een eigen YouTube-kanaal te beginnen. Als er veel animo is, willen we hier meer tijd in gaan stoppen.”

De plek van BTV in Nederland

We zijn enorm dankbaar voor wat Brunstad TV ook voor ons in Nederland betekent en voor al het werk dat achter de schermen gebeurt. Neem bijvoorbeeld alleen al het vertaalwerk. Brunstad TV wordt simultaan vertaald in 16 tot 20 talen, en ondertiteld in 4 talen, waaronder Nederlands.

Bewaren