Timemanagement, kartrekkers en vacatures

Woensdagavond was een interessante avond voor de aanwezigen van CGN Schermer. Er werd niet uit de Bijbel gelezen, hoewel de oplettende luisteraar genoeg verbanden kon leggen naar woorden uit de Bijbel. We zaten in een kring van geïnteresseerde mensen die op verschillende terreinen graag meer willen doen voor de geloofsgemeenschap en waar mogelijk daarin ook een voortrekkersrol willen vervullen (van keuken en websitebeheer tot fondswerving en onderhoud van ons eigen gebouw en terrein).

Het werd een inspirerende, motiverende en praktische avond. Ik ben blij dat ik in deze sfeer in een kring van betrokken mensen een plek mag hebben en me mede-eigenaar voel.

Time management

Wie kent het niet? Het lijkt soms wel of je tijd tekort komt en achter de feiten aan loopt. Vooral jongeren – maar niet alleen zij – hebben zoveel activiteiten en verplichtingen (school, hobby, bijbaantje, etc.) dat het een uitdaging is om al je deadlines te halen en toe te komen aan de dingen die je graag wilt doen. Een veelgehoorde term in het bedrijfsleven is dan: “time management”, maar dat is dus net zo actueel in vrijwilligerswerk en in je privé omstandigheden.

Op woensdagavond was door CGN Schermer een avond georganiseerd voor mensen die een actieve bijdrage willen leveren voor de geloofsgemeenschap. De avond begon met een heel interessante inleiding over het managen van je tijd. Aan de hand van de prioriteitenmatrix van Dwight D. Eisenhower, voormalig generaal en president van de VS, gingen we met elkaar in gesprek en hardop nadenken over de begrippen ‘belangrijk’ en ‘urgent’.

Een bekende uitspraak van Eisenhower gaat namelijk hierover en het is de moeite waard om hier wat langer over na te denken:

“Wat belangrijk is, is zelden urgent & wat urgent is, is zelden belangrijk.”

Voor alles waaraan we tijd besteden, geldt dat ze in 1 van de 4 onderstaande kwadranten vallen:

  1. Belangrijk en dringend > Meteen uitvoeren
  2. Belangrijk maar niet dringend > Tijd voor inplannen, niet te lang uitstellen
  3. Dringend maar onbelangrijk > Delegeren aan anderen of tussendoor doen
  4. Niet dringend en onbelangrijk > Niet doen of bewaren voor een rustig moment

We hadden het over valkuilen, dat je bijvoorbeeld omdat je de groep of bepaalde mensen wilt ‘pleasen’ niet toe komt aan wat jij zelf belangrijk vindt, of dat je in de knel komt doordat je je te gemakkelijk laat afleiden en daardoor de tijd uit je handen glipt. Daarmee mis je een stuk grip op je eigen leven.

Waarvan word ik gelukkig?

De aanwezigen kregen de opdracht om na te denken over de vraag: wat is voor mij belangrijk in mijn leven? Waar word ik gelukkig van? Iemand die bezig is met dingen waarvan hij of zij gelukkig wordt, ervaart minder stress. Dan laat je je niet leiden door de waan van de dag, dat heet proactief, dan neem je dus het heft in eigen handen.

Bijvoorbeeld door zaken die belangrijk zijn maar niet urgent, in te plannen en niet uit te stellen (want anders worden ze vanzelf urgent en loop je het risico dat je iets wat jij eigenlijk belangrijk vond toch niet zijn plek krijgt in jouw leven). Als jij focust op wat echt belangrijk voor jou is, blijkt dat de minder belangrijke zaken en allerlei dingen waarover je je bezorgd zou kunnen maken, ook hun plek wel krijgen.

Keien

Wat zijn mijn keien?

Als beeldend voorbeeld werd een leeg glas gebruikt. Het lege glas stelt mijn beschikbare tijd voor. Die tijd kan ik vullen met bijvoorbeeld zand, kiezels en keien. De keien zijn de zaken die ik belangrijk vind. Het zand zijn de minder belangrijke zaken.

Prioriteitenmatrix_keien_zand
Prioriteitenmatrix van Dwight D. Eisenhower

Als ik goed nadenk over wat mijn ‘keien’ zijn, wat zijn de dingen die voor mij belangrijk zijn (bijvoorbeeld mijn levensvisie, mijn studie, mijn gezin, mijn werk, een taak die ik op me heb genomen), dan kan ik daar als eerste tijd voor inplannen (prioriteit geven). We zagen dat toen het glas werd gevuld met de keien, er nog ruim voldoende ruimte bleek te zijn voor grind en zand. Waren we daarentegen begonnen met het zand, dan hielden we keien over die niet meer in het glas passen.


Visuele toelichting bij het onderwerp

Recht uit het hart

Na deze duidelijke en informatieve presentatie hoorden we een aantal personen die recht uit hun hart vertelden over de ‘keien’ in hun leven.

Hieruit bleek hoe belangrijk het is dat je persoonlijk voor jezelf keuzes maakt. Want als je zelf niet bewust die keuzes maakt, dan vult het glas zich vanzelf met zand en grind en loop je het risico dat er geen plek meer is voor wat echt belangrijk is.

Iemand noemde ook het advies van Jezus: “Zoek eerst Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid.” Er kwam naar voren dat gerechtigheid in heel veel dingen zit, gerechtigheid in geldzaken, gerechtigheid in tijd, gerechtigheid in hoe ik mijn aandacht verdeel.

Praktische invulling

Geheel passend bij het thema zijn aan het eind van de avond ook praktische ‘vacatures’ ingevuld voor taken die in een actief gemeenteleven thuishoren, bijvoorbeeld in verband met jeugd- en kinderwerk, schoonmaak en onderhoud van onze eigen gemeenteplek, catering bij onze bijeenkomsten, fondswerving en bijvoorbeeld het schrijven van artikelen voor de website. De vacatures werden vlot ingevuld.

Het was een leerzame avond waarin we nuttige dingen hebben geleerd voor privé leven, voor ons gemeenteleven en onze studie of onze werkgever zal hier ook vast een graantje van meepikken.

Bewaren

Bewaren