Jaarverslag 2018

Dankbaar voor de grote zegen die het jaar 2018 voor onze geloofsgemeenschap heeft gebracht blikt het bestuur van Stichting Christelijke Gemeente Nederland (Stichting CGN) terug op het boekjaar 2018.

Het jaarverslag van 2018 toont in woord, beeld en cijfers de nationale kerkelijke activiteiten van de geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Wij hebben gekozen in dit verslag in het bijzonder stil te staan bij de roots van CGN die teruggaan naar de leer van Jezus Christus, zoals die door de apostelen in het Nieuwe Testament is vastgelegd, en sinds het begin van de twintigste eeuw opnieuw krachtig naar voren is gekomen door mensen als Johan Oscar Smith uit Noorwegen.

Wij zijn erg dankbaar voor de samenwerking met de lokale CGN-stichtingen en de individuele leden, en voor hun ruimhartige ondersteuning van de activiteiten van onze stichting. Hun ondersteuning getuigt van een groot vertrouwen. Dit vertrouwen legt een verantwoordelijkheid op ons als bestuur om het gevoerde beleid royaal te verantwoorden, zoals wij getracht hebben te doen in dit jaarverslag.

Blader hieronder door het jaarverslag, of bekijk de PDF-versie.